A+ A++ A+++
CEN w Gdańsku

Kurs dla dyrektorów i nauczycieli z polskich szkół na Wileńszczyźnie

Zgodnie z UMOWĄ O WSPÓŁPRACY MIAST WILNA I GDAŃSKA z 27 sierpnia 1998 r. Art. 3 oraz POROZUMIENIEM między Zarządem Oddziału Gdańskiego
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Polską Macierzą Szkolną na Litwie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w terminie 13-19.06.2018 r. rozpoczyna się w naszej placówce kurs, w którym uczestniczyć będą dyrektorzy i nauczyciele z polskich szkół na Wileńszczyźnie.

Temat tegorocznego szkolenia: „Jak ciekawie rozwijać kompetencje społeczne uczniów na zajęciach edukacyjnych”. Doskonalenie metodyczne uzupełnią wycieczki, imprezy kulturalne i spotkania z przedstawicielami Samorządu oraz organizacji pozarządowych, które poszerzą wiedzę uczestników o Gdańsku.
Przedsięwzięcie realizowane jest już ponad dwadzieścia lat. Potwierdza ono więzi gdańszczan z Rodakami z Litwy, a także promuje nasze miasto poza granicami Polski.

Jak co roku, z satysfakcją i pełnym poczuciem odpowiedzialności, Pracownicy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku podejmą to zadanie. Organizatorem odpowiedzialnym z ramienia Placówki jest Marzena Kozłowska, konsultant CEN ds. wspomagania szkół i nauczycieli i pedagogiki.

Serdecznie witamy naszych Gości!

(fot. Marzena Kozłowska)

Brak komentarzy

Napisz komentarz