A+ A++ A+++
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konkurs: Nauczyciel – Innowator

Minister Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości do udziału w konkursie „Nauczyciel – Innowator”.

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów – nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli.
Konkurs skierowany jest do wszystkich nauczycieli szkół, nie tylko tych biorących udział w rządowym programie „Aktywna Tablica”.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać elektronicznie do starszego wizytatora Krzysztofa Kurszewskiego
na adres: Krzysztof.Kurszewski@kuratorium.gda.pl do dnia 22 grudnia 2017 r.

szczegóły/regulamin/załączniki na stronie KO: zobacz

źródło: Kuratorium Oświaty w Gdańsku (stan na dzień 1 grudnia 2017 r.)

Brak komentarzy

Napisz komentarz