A+ A++ A+++
UG i CEN

Konferencja: Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie

Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zapraszają na VI Konferencję Naukowo-Dydaktyczną z cyklu: Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie. Treści literackie i historyczne w kaszubskiej edukacji językowej.
Edukacja kaszubska w nowej podstawie programowej

termin: 19 marca 2018 r. (poniedziałek), godzina 9.00
miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, aula

Program konferencji:

9.00 – 9.15 Rozpoczęcie konferencji. Powitanie Ewa Furche (CEN Gdańsk) oraz dr hab. prof. UG Maria Szczepska-Pustkowska
9.15 – 10.15 Remus – młodopolskim herosem solarnym prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner (UG)
10.15 – 11.15 Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Wielokulturowość a tożsamość w edukacji historycznej, dr Joanna Orzeł (Uniwersytet Łódzki)
11.15 – 11.30 Dyskusja
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.00 Dziecięce filozofowanie – teoria i egzemplifikacje dr hab., prof.UG Maria Szczepska-Pustkowska (UG)
13.00 – 14.00 Dwugłos „Od chłopca do mężczyzny”. Symbolika „Łiskawicy” dr Adela Kożyczkowska (UG) i Stanisław Janke
14.00 – 14.45 Dyskusja
14.45 – 15.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

plakat: ZOBACZ

Adresaci: nauczyciele języka kaszubskiego z wszystkich poziomów edukacyjnych, a także nauczyciele języków mniejszości narodowych i etnicznych
oraz zainteresowani studenci kierunków nauczycielskich i pedagogicznych.

CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest rozwój intelektualny i krytyczne budowanie warsztatu pracy własnej nauczyciela edukacji etnicznej – kaszubskiej i innej.
Konferencja Treści literackie i historyczne w kaszubskiej edukacji językowej. Edukacja kaszubska w nowej podstawie programowej kontynuuje całościowe spojrzenie na podstawę programową języka regionalnego – języka kaszubskiego dla przedszkoli i szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poświęcona
jest literaturze kaszubskiej, jej badaniu oraz głównym obszarom tematycznym a także historii Kaszubów w edukacji językowej i chronologii dziejów kaszubsko-pomorskich.
Konferencja jest szóstą z cyklu konferencji pn. Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie. Cykl w całości pomyślany jest tak, by dostarczać nauczycielowi zuniwersalizowanej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji etnicznej. Dobór treści programowych jest wynikiem rozpoznania
aktualnych potrzeb dydaktycznych nauczycieli edukacji kaszubskiej. Projekt Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie stworzony i organizowany jest przez Uniwersytet Gdański i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Jego realizacja zaplanowana została na dwa lata (2016-2017) i jest kontynuowana w roku 2018.

Organizatorzy VI Konferencji: dr Adela Kożyczkowska (IP UG), mgr Renata Mistarz (CEN Gdańsk).

Na konferencję można się zapisywać poprzez stronę internetową Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: OTWÓRZ

W trakcie konferencji będzie promowana i będzie można zakupić książkę Literatura kaszubska. Kaszubi w dziejach Pomorza. Konteksty edukacyjne autorstwa: A. Kożyczkowskiej i T. Rembalskiego, zaplanowaną jako II część serii Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie.
Ponadto przedstawiciele szkół z nauczaniem języka kaszubskiego – o ile tego nie uczynili wcześniej – będą mogli pobrać po 1 egzemplarzu na szkołę:
1/ bezpłatny egzemplarz książki Teoretyczne konteksty edukacji kaszubskiej z programem nauczania autorstwa: A. Kożyczkowskiej, H. Makurat, R. Mistarz i T. Rembalskiego (I część serii Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie),
2/ bezpłatny egzemplarz książki z listy lektur z podstawy programowej: Elżbiety i Piotra Marczaków, Pomorskie ABC przestrzeni. Ilustrowany słownik dla dzieci.

Materiały z konferencji będziemy publikować na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku www.cen.gda.pl w blogu ”Edukacja regionalna” w zakładce „Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie”. Zapraszamy do korzystania.
Szczegółowych informacji na temat szkolenia ze strony CEN w Gdańsku udziela Renata Mistarz, konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz edukacji regionalnej: tel. 58 340 41 45, e-mail: renata.mistarz@cen.gda.pl

Brak komentarzy

Napisz komentarz