A+ A++ A+++
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Podpisany dokument: ZOBACZ

źródło: MEN (stan na dzień 5 lipca 2018 roku)

Brak komentarzy

Napisz komentarz