A+ A++ A+++

Konferencja “Językowy rozwój dziecka” z cyklu “Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie” (21.03.2016)

konferencja-21.03.16Centrum Nauczycieli w Gdańsku oraz Uniwersytet Gdański (Instytut Pedagogiki , Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa) zapraszają 21 marca 2016 r. na konferencję oraz warsztaty pt. Językowy rozwój dziecka, które odbędą się w ramach cyklu pn. Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 16.00 na Wydziale Nauk Społecznych UG (ul. Bażyńskiego 4 a ). Adresatami konferencji i warsztatów są nauczyciele edukacji kaszubskiej ze wszystkich etapów edukacyjnych, nauczyciele innych języków mniejszości narodowych i etnicznych, a także inni zainteresowani nauczyciele oraz studenci kierunków nauczycielskich i pedagogicznych. Celem konferencji jest rozwój intelektualny i krytyczne budowanie warsztatu pracy własnej nauczyciela edukacji kaszubskiej.

Program: wersja do pobrania

Konferencji patronuje Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji i warsztatach proszone są o wypełnienie formularza elektronicznego (tutaj).

Uwaga: Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona do udziału 25. osób w każdym z nich. O przyjęciu decyduje kolejność zapisów.

Informacja o projekcie Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie organizowanych 

Cykl konferencji i warsztatów (kurs) zbudowany jest na idei uczenia się przez całe życia i kładzie nacisk na długodystansowe kształcenie/uczenie się nauczycieli. Celem jest przede wszystkim rozwój intelektualny i krytyczne budowanie warsztatu pracy własnej nauczyciela edukacji kaszubskiej. Formuła zajęć jest otwarta także dla nauczycieli innych języków mniejszości narodowych i etnicznych, a także dla studentów (w miarę miejsc) kierunków nauczycielskich i pedagogicznych.

Każda z konferencji składa się z dwóch części: teoretycznej, której zadaniem jest dostarczenie wiedzy z wybranego obszaru edukacyjnego; część druga – ma charakter metodyczny (warsztatowy). Każdy z elementów pomyślany jest w ten sposób, by dostarczać nauczycielowi zuniwersalizowanej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji kaszubskiej. Dobór treści programowych jest wynikiem rozpoznania aktualnych potrzeb dydaktycznych nauczycieli edukacji kaszubskiej.

Opieka naukowa konferencji: Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, Prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski, Prof. UG, dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska,  Prof. UG, dr hab. Anna Wasilewska, Prof. UG, dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski

Organizatorzy: dr Adela Kożyczkowska (IP UG), mgr Renata Mistarz (CEN Gdańsk), dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. UG (IFSiD UG), dr Justyna Siemionow (IP UG)

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat szkolenia ze strony CEN w Gdańsku udziela Renata Mistarz, konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz edukacji regionalnej:

  • tel. 58 340 41 45
  • e-mail: renata.mistarz@cen.gda.pl.

 

Brak komentarzy

Przepraszamy, funkcja komentowania jest tymczasowo wyłączona.