A+ A++ A+++
CEN w Gdańsku

Jak wzmocnić odporność emocjonalną uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego?

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów z obszaru woj. pomorskiego na bezpłatne warsztaty, które przygotują uczestników do samodzielnego rozwijania i zdobywania wiedzy, a następnie umiejętności z zakresu metod rozwijania odporności psychicznej i emocjonalnej uczniów, jak również własnej.

Uczestnicy dokonają oceny swojego potencjału modelowania własnej odporności psychicznej. Zapoznają się z wiedzą na temat praktycznych sposobów rozwijania zasobów rezyliencji, prężności psychicznej oraz poczucia koherencji. Zaprojektują oraz przećwiczą proste interwencje dydaktyczne i wychowawcze kształtujące u uczniów metody samodzielnego i grupowego rozwijania odporności psychicznej. Każdy z nauczycieli podczas warsztatów przygotuje indywidualny plan działań skoncentrowany na wdrożeniu doskonalonych umiejętności.

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie stroju sportowego, karimaty i malutkiej poduszki.

termin: 16 czerwca 2018 r. sobota, godz. 9.00-14.00
miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, sala gimnastyczna
rejestracja: OTWÓRZ

 

Brak komentarzy

Napisz komentarz