A+ A++ A+++
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja o Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Minister Edukacji Narodowej, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, prosi dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek o realizację obowiązku wynikającego ze wskazanych w załączonym piśmie przepisów, tj. by przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy
w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

pismo MEN: OTWÓRZ

Brak komentarzy

Napisz komentarz