A+ A++ A+++
CEN

Dziecko z ADHD w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i wychowania wczesnoszkolnego na bezpłatne warsztaty pn. Dziecko z ADHD w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, które odbędą się w dniu 20 stycznia br.
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności nauczyciela postępowania z dzieckiem posiadającym rozpoznanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Uczestnikom zostaną przybliżone przyczyny i objawy ADHD, jak również przedstawione zostaną metody pracy
i postępowania z tą grupą dzieci, uwzględniające ich szczególne potrzeby edukacyjne.

termin: 20 stycznia 2018 r. (sobota), godz. 10.00-13.00
miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14

szczegóły/rejestracja: OTWÓRZ

Brak komentarzy

Napisz komentarz