A+ A++ A+++
CEN

Challenge Based Learning – innowacyjny model dydaktyczny

Współcześnie uczniowie mają bezpośredni dostęp do informacji za pośrednictwem technologii oraz sieci WWW.
Mogą samodzielnie kierować nieformalnym procesem nabywania wiedzy i stali się kimś więcej niż odbiorcami treści — są teraz jej twórcami i wydawcami.
W rezultacie tych zmian tradycyjne metody nauczania i uczenia się nie angażują,
ani nie motywują uczniów w stopniu wystarczającym do realizacji założonych celów.

Challenge Based Learning odzwierciedla miejsce pracy XXI wieku. Uczniowie pracują w zespołach i korzystają z technologii w celu rozwiązania rzeczywistych problemów występujących w ich szkole, rodzinie lub lokalnej społeczności. Zadaniem nauczyciela jest wybranie wspólnie z uczniami zagadnień o charakterze multidyscyplinarnym zgodnych  z podstawą programową. Tak wybrane treści należy połączyć z aktualnymi wydarzeniami  na świecie i ująć w postaci problemu, którego rozwiązanie będzie miało wpływ na najbliższe otoczenie uczniów. Aby osiągnąć ten cel, nauczyciel musi zapewnić uczniom formalne ramy do działania, wsparcie, regularne kontrole oraz odpowiednie narzędzia. Tak wyposażony uczeń będzie mógł z powodzeniem realizować wszystkie zadania,
a jednocześnie będzie miał dość swobody, aby kierować własnym działaniem, wykazywać się kreatywnością i zaangażowaniem.

cel: Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawy metodyki opartej na Challenge Based Learning.

termin: 18.01.2018 r. (czwartek) godz. 14.00-18.00
miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14

prowadzący: Witold Kołodziejczyk – Redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”. Twórca Laboratorium Edukacji Medialnej w CODN (platforma
z wideo-wykładami dla nauczycieli. Współpracownik WSiP i Wydawnictw Szkolnych PWN w wielu projektach związanych ze szkoleniem nauczycieli. Pomysłodawca nowatorskiego projektu Collegium Futurum – gimnazjum i liceum w Słupsku wykorzystującego nowe modele dydaktyczne wspierane TIK. Przygotował na zlecenie Instytutu Obywatelskiego raport „Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania na polskiej szkoły i ucznia.” Autor licznych publikacji promujących innowacje w zarządzaniu oświatą w: „Dyrektor Szkoły”, „Gazeta Szkolna”, „Problemy jakości”, a także licznych publikacji w wyd. Raabe. Autor książek “Gra o szkołę. W poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach”, „Collegium Futurum. W poszukiwaniu edukacji nowego wymiaru” oraz poradnika dla uczniów “Jak skutecznie zarządzać swoim czasem”. Współautor książki .”Rodzice w szkole”. Laureat II edycji konkursu “Polska Cyfrowa 2020+” . Prowadzi badania na temat nowego typu organizacji uczących inspirowanych rozwojem ludzkiej świadomości. Stworzył unikatowy model transformacji szkoły będącej wynikiem badań w działaniu (action research) – badania etnograficznego, opartego na partycypacji uczestników badania, którego celem jest doprowadzenie do zmiany społecznej w trakcie ich trwania. Obecnie wiceprzewodniczący Słupskiej Rady Edukacyjnej przy Prezydencie Miasta Słupsk

współpraca: Mobilna Akademia Cortland

plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie do modelu CBL
 2. Planowanie i przygotowanie projektu przez nauczyciela
 3. Model Challenge Based Learning w klasie
 4. Etap 1 – od idei do wyzwania
 5. Etap 2 – przygotowanie fundamentu rozwiązania
 6. Etap 3 – określanie rozwiązania
 7. Etap 4 – realizacja i wdrożenie
 8. Etap 5 – publikowanie wyników oraz refleksje
 9. Podstawa programowa i ocena
 10. Wsparcie realizacji procesu
 11. Podsumowanie i pytania

rejestracja: OTWÓRZ

Brak komentarzy

Napisz komentarz