A+ A++ A+++
CEN

Badanie potrzeb w zakresie działania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli/dyrektorów

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku chce rozwijać zakres tematyczny i jakość organizacyjną sieci współpracy i samokształcenia.
Dlatego też, zwracamy się do nauczycieli/dyrektorów obszaru woj. pomorskiego zarówno dotychczas uczestniczących, jak i nieuczestniczących w sieciach CEN z prośbą o wypełnienie anonimowej krótkiej ankiety, w miarę możliwości w terminie do dnia 30 września br.

badanie: OTWÓRZ

Brak komentarzy

Napisz komentarz