A+ A++ A+++
cen-jsp

Ankieta: potrzeby szkoleniowe nauczycieli kształcenia zawodowego

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego do wypełnienia ankiety, której celem jest zbadanie preferencji nauczycieli, którzy przystąpią
do projektu pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.2.

Będziemy wdzięczni, jeżeli poświęcicie Państwo chwilę czasu na udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Jest to dla nas bardzo cenne ze względu na to,
że Państwa odpowiedzi posłużą nam do przygotowania oferty dostosowanej do Państwa oczekiwań.

link do ankiety: otwórz

Brak komentarzy

Napisz komentarz