Zakres wsparcia konsultanta powiatowego dla szkoły

Spotkanie konsultantów powiatowych

Doradca-konsultant powiatowy to osoba, która jest liderem prowadzącym sieć osób i instytucji zaangażowanych w doradztwo edukacyjno-zawodowe na terenie powiatu. Udział w spotkaniach sieci jest otwarty i bezpłatny. Członkowie sieci uzyskują dostęp do bieżących informacji, wzmacnia się ich poczucie przynależności do społeczności doradców zawodowych, mają możliwość udziału w szkoleniach lub podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
Konsultant powiatowy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego wspiera również szkoły i ich pracowników w obszarze doradztwa zawodowego. Zakres działań konsultanta:

1. Wsparcie w zakresie tworzenia lub modyfikowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
2. Udzielanie wsparcia doradcom zawodowym/ koordynatorom doradztwa w szkołach w zakresie:
• badania umiejętności, zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych
• rozwijania kompetencji społecznych
• pracy z uczniami nad planowaniem ścieżki edukacyjnej i zawodowej
• sposobów pracy z rodzicami i opiekunami prawnymi
3. Udostępnianie informacji edukacyjno–zawodowej
4. Wspieranie aktywności szkół w środowisku lokalnym/regionalnym w zakresie edukacji zawodowej (np. targi pracy, targi edukacyjne, drzwi otwarte, wizyty studyjne)
5. Wspomaganie w nawiązywaniu kontaktów szkół z pracodawcami

logotypy unii europejskiej

Brak komentarzy

Napisz komentarz