Sieć współpracy konsultantów powiatowych ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

Konsultanci powiatowi ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

Powiatowi konsultanci razem z wojewódzkim konsultantem tworzą zespół osób pracujących wspólnie nad budowaniem i integrowaniem środowiska osób i instytucji związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w naszym województwie. Do prac sieci zaproszeni zostali również doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

• Sieć ma w chwili obecnej charakter zamknięty ze względu na jej zadaniowy charakter, służący budowie systemu wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.
• Spotkania sieci odbywają się kilka razy w roku (mniej więcej co 2 miesiące). Są one znakomitą przestrzenią: wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusji nad problemami i wyzwaniami, poszukiwania rozwiązań, nawiązywania współpracy.
• Regularne spotkania oraz lista mejlingowa wspierają i ułatwiają komunikację pomiędzy członkami sieci oraz wspomagają przepływ informacji
• Sieć prowadzi systematyczny monitoring i ewaluację swoich działań i potrzeb. Dzięki temu łatwiej wskazać i zaplanować kierunki wsparcia merytorycznego i organizacyjnego doradców w województwie
• Sieć podejmuje działania upowszechniające mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku doradztwa edukacyjno-zawodowego
• Sieć nawiązuje kontakty z różnorodnymi instytucjami zajmującymi się problematyką poradnictwa zawodowego (m.in. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, powiatowe urzędy pracy, OHP, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Biura Karier, pracodawcy, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty)

nagłówek listownika kolor

Brak komentarzy

Napisz komentarz