A+ A++ A+++

Rok Szkoły Zawodowców

W dokumencie strategicznym Europa 2020  zostały określone cele i kierunki działań dla krajów członkowskich. Jednym z nich jest zmniejszenie stopy bezrobocia wśród młodych ludzi. Zalecenia Rady Europy dla Polski na lata 2014-2020 wynikające z monitorowania postępu realizacji Strategii Europa 2020 zostały opublikowane w lipcu 2014 roku. Zobowiązały one nasz kraj do zmniejszenia bezrobocia osób młodych poprzez lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, zwiększenie dostępności programów przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez praktykę. Jednoczenie Unia Europejska podkreśla wagę ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności oraz uczenia się przez całe życie. Idea uczenia się przez całe życie jest fundamentalną podstawą wizji nowoczesnego społeczeństwa – zwiększania umiejętności adaptacyjnych pracowników, obywateli w różnym wieku do zmieniającego się otoczenia gospodarczo – społecznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców. Celem przedsięwzięcia jest odbudowa szkolnictwa zawodowego w Polsce oraz promowanie i wzmocnienie jego znaczenia w odbiorze społecznym. Na lata 2014 – 2017 Ministerstwo opracowało działania w siedmiu obszarach:

1. Dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

2. Uelastycznienie ścieżek zdobywania kwalifikacji.

3. Pomoc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej.

4. Wsparcie kadry szkół w profesjonalnej realizacji zadań.

5. Poprawa funkcjonowania systemu egzaminowania.

6. Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego.

7. Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego.12

Brak komentarzy

Przepraszamy, funkcja komentowania jest tymczasowo wyłączona.