Języki obce nowożytne

  • Wszystko
  • baza wiedzy
  • język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
  • przydatne linki
  • szkolenia

Praktycznym wsparciem przy realizacji projektów międzynarodowych mogą być nowe, udostępniane nieodpłatnie publikacje Eurydice:  The System of Education in Poland 2018 (https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/TheSystem2018.pdf) oraz The...

Wielu nauczycieli języków obcych z naszego regionu koordynuje realizację szkolnych projektów międzynarodowych. Wartościowym wsparciem w tych działaniach mogą być cykliczne webinaria organizowane przez...

Zbliża się coroczne święto – Europejski Dzień Języków (EDJ), obchodzony 26 września z inicjatywy Rady Europy już od 2001 r. Warto wykorzystać tę...

Zapraszamy do korzystania z propozycji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języków obcych nowożytnych. Aktualna oferta naszej placówki, sukcesywnie uzupełniana o nowe szkolenia, jest dostępna...

Zachęcamy do udziału w 27. Konferencji IATEFL Poland, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-23 września 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się...

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria). Organizator...

Zapraszamy uczniów w wieku 13-19 lat do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym „Public Speaking Contest”, organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w...