Język polski i wiedza o kulturze

  • Wszystko
  • wiedza o kulturze

Wielka sztuka dla małych dzieci. Jak wychowywać dziecko “do i przez sztukę” we współczesnym świecie przesyconym estetyzacją medialną? – warsztaty 15.09.2017 Szkolenie przeprowadziła dr...