Zapraszamy doradców edukacyjno-zawodowych, nauczycieli pełniących funkcję doradcy edukacyjno-zawodowego i innych zainteresowanych nauczycieli z woj. pomorskiego na bezpłatne warsztaty w dniu 24 kwietnia pn. Nowoczesne technologie i ich wykorzystywanie w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Uczestnik po ukończeniu warsztatu definiuje potrzebę, potrafi używać omawiane aplikacje, a także ma świadomość zagrożeń...

Zapraszamy nauczycieli historii, dyrektorów oraz nauczycieli-wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych z obszaru woj. pomorskiego, na konferencję przedmiotowo-metodyczną z cyklu pn. Pomorskie Drogi do Niepodległej. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom indywidualnego procesu włączania Pomorza w granice Odrodzonej Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1920. Wykład wprowadzający wygłosi prof. Cezary Obracht-Prondzyński...

Szkoła Podstawowa nr 92 w Gdańsku zaprasza na IV Międzyszkolny Festiwal Nauki, w czasie którego uczniowie klas 3 i 4, zapoznają się z praktycznym zastosowaniem matematyki, fizyki, chemii, geografii, przyrody i informatyki! W programie: - warsztaty matematyczne, chemiczne i fizyczne, - pokazy i doświadczenia laboratoryjne, - obserwacje przyrodnicze, - zajęcia z...

Wszystkim gimnazjalistom życzymy powodzenia podczas trzydniowego egzaminu gimnazjalnego. Oby Wasze wyniki były dla Was satysfakcjonujące i dawały możliwość realizacji dalszych planów....

Ruszył nabór wniosków do trzeciej edycji Konkursu Nauczyciel Pomorza. Wnioski będzie można składać do 29 czerwca 2018 r. Podobnie jak w poprzednich latach do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury pedagogów i wychowawców, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uczniów naszego regionu. Spośród wszystkich zgłoszeń...

Kuratorium Oświaty w Gdańsku zaprasza dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, specjalistów z województwa pomorskiego do udziału w konferencji pt. „Kluczowe kompetencje nauczyciela przyszłości”. Celem konferencji jest wzmacnianie i rozwijanie kompetencji pomorskich nauczycieli poprzez  wyposażenie ich w wiedzę z zakresu zagadnień stosowania prawa w oświacie. termin: 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) miejsce: aula...

Jako Partner lokalny konferencji zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (klasy 1-3 szkoły podstawowej) na bezpłatną konferencję "V edycja Integracji dla edukacji - Organizacja Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w szkole i w przedszkolu. Skuteczne i nowoczesne narzędzia, metody i formy wsparcia" organizowanej przez Akademię...

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. kształcenia zawodowego. Wymagania/zakres stanowiska: ZOBACZ w ogłoszeniu   Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z krótkim opisem swojego warsztatu pracy do 20 kwietnia 2018 roku, na adres e-mailowy: sekretariat@cen.gda.pl Prosimy o załączenie oświadczenia umieszczonego poniżej. ogłoszenie: OTWÓRZ oświadczenie: POBIERZ...

Goethe-Institut z Warszawy we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zapraszają nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół z całej Polski na Akademię Letnią spotka się, aby poznać nowości w dziedzinie nauczania języka niemieckiego i wymienić się doświadczeniami. Uczestnicy Akademii będą mieli okazję poznać nowości w dziedzinie...

Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera działania Fundacji Centrum Solidarności jako organizatora konkursu "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii" zarówno w zakresie organizacji przedsięwzięcia oraz współfinansując koszty związane z udziałem laureatów 16 wojewódzkich etapów w wizycie studyjnej, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 9-10 kwietnia oraz udziałem...

Zapraszamy nauczycieli klas VII szkół podstawowych i nauczycieli szkół ponadpodstawowych woj. pomorskiego w dniu 14 kwietnia br. na bezpłatne seminarium pn.: Obowiązki ucznia - zagadnienia prawne oraz scenariusz zajęć wychowawczych dla młodzieży w starszym wieku szkolnym. Celem seminarium jest omówienie zagadnień prawnych dotyczących obowiązków ucznia określonych...

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, specjalistów ze szkół i placówek, pracowników bibliotek pedagogicznych i przedstawicieli kuratoriów na spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn. „KODA – słyszące dzieci głuchych rodziców. Inność nierozpoznana”. termin: 17 kwietnia 2018 r. miejsce: ORE, Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa szczegóły/rejestracja na stronie...

Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli chemii oraz przedstawicieli organów prowadzących z terenu województwa pomorskiego na Sympozjum Bezpieczna Pracownia Chemiczna​, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Gdańsku oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Tematem spotkania będzie omówienie zagadnień związanych...

Nauczanie jest kwintesencją najważniejszych wartości LEGO®. Dlatego rozwiązania LEGO® Education tworzą środowisko zachęcające młodych odkrywców do aktywnej, twórczej i realizowanej zespołowo pracy. W ten sposób stymulowana jest ich wrodzona ciekawość. Wykorzystując rozwiązania LEGO® Education uczniowie współpracują ze sobą, wspólnie poszukując kreatywnych rozwiązań problemów, rozwijając jednocześnie zdolność krytycznego...