CEN info

  • Wszystko
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Polecamy
  • reforma edukacji
  • Relacje z wydarzeń

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych oraz Centrum Edukacji Nauczycieli zapraszają dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów z obszaru województwa pomorskiego na konferencję Reforma oświaty krok...

Polska Akcja Humanitarna zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wraz z ich uczniami/uczennicami do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest miejsce na Konferencji „Szkoły...

Biuro organizacyjne Kongresu Kultury Pomorskiej zaprasza animatorów, artystów, aktywistów kulturalnych, liderów kultury, urzędników, polityków, biznesmenów, odbiorców kultury i wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w...

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem „Edukacji Pomorskiej” (nr 80). W nowym numerze piszemy m.in. o nowoczesnym doradztwie edukacyjno-zawodowym, publikujemy również II...

Warsztaty z dnia 4 marca 2017 r.: "Porozumienie bez przemocy w szkole.  Budowanie w szkole relacji pomagających w nauce". Prowadząca Alina Strzałkowska, (fot....

Kuratorium Oświaty w Gdańsku zajmuje się koordynacją programu „Szkoła Promująca Zdrowie” w województwie pomorskim. W lutym 2017r. zostało zawarte porozumienie w sprawie koordynacji...

Zapraszamy nauczycieli etyki na bezpłatną konferencję dotyczącą nowej podstawy programowej dla przedmiotu oraz zmian w systemie oświaty. termin: 6 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz....

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działające w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza Panie do udziału w przedsięwzięciu „Marzec na obcasach”, podczas...

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w szóstej edycji projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie”. Projekt...

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 zaprasza na nowy cykl wykładów o sztuce współczesnej. Pierwsze spotkanie: co to jest performans? - poprowadzi dr Leszek Karczewski,...

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni zaprasza nauczycieli na kolejne spotkanie w ramach cyklu Aktywnie z EXPERYMENTEM. W trakcie spotkania goście będą mieli okazję...

W Szkole Podstawowej nr 92 w Gdańsku odbędzie się III Międzyszkolny Festiwal Nauki dla klas III i IV. W wydarzeniu mogą wziąć udział...

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku planuje w drugim półroczu 2017 roku, w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, szkołom wszelkich typów nieodpłatne...

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na nowy cykl szkoleń pn. „Robotyka dla smyka”, realizowany na przełomie marca i kwietnia br. Do wyboru...

Jakich kandydatów poszukują firmy z naszego regionu? Jak wygląda oferta trójmiejskich pracodawców? Przyjdź i przekonaj się sam!...

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają na Poznańskie Targi Edukacyjne, które są doskonałym miejscem do efektywnej prezentacji...

Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Miasto Wejherowo, Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, Instytut Kultury Miejskiej...

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z obszaru woj. pomorskiego na warsztaty, których celem jest wsparcie we włączaniu do programu nauczania zagadnień związanych z kształtowaniem...

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego w formie warsztatów”...

Spotkanie informacyjne programu Sieć Kultury - program partnerski CEN z IKM Gdańsk przeprowadzone w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim. [gallery type="rectangular" size="medium" ids="22920,22919,22922"] [gallery...

W związku z obchodzonym obecnie Rokiem Rzeki Wisły na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zamieszczamy link z materiałem do wykorzystania przez nauczycieli pomorskich szkół...

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Funduszy Strukturalnych) opublikowała Roczny Plan Działania 2017...

Fundacja RC zaprasza do udziału w zabawie polegającej na wybraniu spośród kilku zaproponowanych filmów tego, który będzie inspiracją do dyskusji na zaproponowany temat. Zaproponowano...

[icons size='' custom_size='' icon='fa-file-pdf-o' type='normal' position='' border='yes' border_color='' icon_color='#e50029' background_color='' margin='' icon_animation='' icon_animation_delay='' link='' target='_self'] Pobierz listę uczniów zakwalifikowanych do III stopnia Wojewódzkiego Konkursu...

Wojewoda Pomorski, Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku zapraszają dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, specjalistów, pracowników szkół i placówek edukacyjnych, przedstawicieli samorządów z...

Organizacja pożytku publicznego w Lubece - Die Deutsche Auslandsgesellschaft, oficjalna organizacja finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, odpowiadająca za organizację...

Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku wraz z innymi partnerami zapraszają (w ramach Tygodnia Edukacji Prawnej - 13-17 marca) uczniów gimnazjów...

Centrum Nauki EXPERYMENT zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na spotkanie w ramach  Aktywnie z EXPERYMENTEM, które powinno być wartościową inspiracją do realizacji lekcji...

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym prezentacji założeń programu Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim oraz szczegółowym zasadom udziału w konkursie...