CEN info

  • Wszystko
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Polecamy
  • reforma edukacji
  • Relacje z wydarzeń

[gallery link="none" ids="12584,12589,12586"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="2582,12583,12584,12585,12586,12587,12588,12589,12590,12591,12592,12593"]...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zaprasza na seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy, które odbędzie się 14 listopada 2014 r. w  siedzibie placówki, w sali...

[gallery link="none" ids="12686,12693,12688"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="12686,12687,12688,12689,12690,12691,12692,12693,12694,12695,12696,12697,12698,12699,12700,12701,12702,12703,12704,12705,12706,12707,12708,12709,12710,12711,12712,12713,12714,12715,12716,12717,12718,12719,12720,12721,12722,12723,12724,12725"]...

Jan Stawicki, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, lider Pomorskiej Edukacji, absolwent I edycji Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020 laureatem pierwszej...

[gallery link="none" ids="11041,11042,11043"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="11041,11042,11043,11044,11045,11046,11047,11048"]...

Zapraszamy na seminarium Matematyka z duszą, które odbędzie się 25 października 2014 r. w godzinach od 9.30 do 13.45 w Centrum Edukacji Nauczycieli w...

WPROWADZENIE Rozwój dialogu edukacyjnego sprzyjający poprawie spójności edukacyjnej na poziomie lokalnym i regionalnym - to założenie zawarte w Regionalnym Programie Strategicznym (…) Aktywni Pomorzanie 2020,...

Wojewoda Pomorski powołał Wojewódzki Zespół Koordynujący ds. realizacji na terenie województwa pomorskiego Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" oraz ogłosił...

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej nauczyciela, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 08-10.12.2014...

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) oraz Urząd ds. Cudzoziemców serdecznie zapraszają na jednodniowe, bezpłatne szkolenie Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole. Metodyka nauczania języka polskiego...

logo-Fundacja-Nasza-PrzestrzenFundacja Nasza Przestrzeń zaprasza do udziału w bezpłatnej miniszkole trenerskiej Warsztat Dramy i Teatru Forum jako narzędzie pracy w grupie łączące ze sobą metodologie edukacji prawo człowieczej i elementy socjoterapii. Zajęcia odbędą się 18-19 października i 8 listopada 2014 w godz. 10.00 – 16.00 (18 godz.) w Gdańsku-Wrzeszczu (ul. Miszewskiego 17/307, III piętro).

[gallery link="none" ids="12645,12646,12647"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="12645,12646,12647,12648,12649,12650,12651,12652,12653,12654,12655,12656,12657,12658,12659,12660,12661,12662,12663,12664,12665,12666,12667,12668,12669,12670,12671,12672,12673,12674,12675,12676,12677,12678,12679,12680,12681,12682"]...

Logo-mentorship.resizedGdańskie Stowarzyszenie Stypendystów Fahrenheita informuje o nowej inicjatywie Stowarzyszenia, jaką jest Program MENTORSHIP. Program skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Trójmieście, którzy rozważają podjęcie studiów zagranicznych. Dzięki uczestnictwu w programie będą oni mogli zasięgnąć rady starszych kolegów i koleżanek studiujących poza granicami kraju.

Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku serdecznie zaprasza szkoły ponadpodstawowe  z województwa pomorskiego do udziału w projekcie „Ekonomia Solidarności”. Ekonomia Solidarności to projekt edukacyjny. Obejmuje...

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w ogólnopolskich akcjach edukacyjnych Szkoła z Klasą 2.0 oraz Koduj z klasą. Pierwszy projekt rozwija umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, czytania ze zrozumieniem oraz pracy zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Koduj z Klasą uczy podstaw programowania, stosowania zasad logiki, algorytmów, samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

10-4.10.14Analiza wybranych zadań maturalnych z poziomu podstawowego z lat 2010-2014 w kontekście przygotowania uczniów do matury w roku 2015. Omówienie zmian w egzaminie maturalnym z matematyki od 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących egzaminu na poziomie rozszerzonym to tytuł konferencji, która odbyła się 4 października 2014 r. w godzinach od 9.30 do 14.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Wydarzenie adresowane było do nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Gościem konferencji była Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska. Była to pierwsza z cyklu 49. ogólnopolskich konferencji nauczycieli matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych zaplanowanych przez MEN.

Zapraszamy do udziału w seminarium edukacyjnym organizowanym 23 października 2014 r. w siedzibie CEN w Gdańsku, w ramach projektu Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim, realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum“, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Fihel w Miechowie. Działanie realizowane jest na zlecenie Komisji Europejskiej jako akcja przygotowawcza Programu Gwarancje dla Młodzieży. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Experyment-logoCentrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni zaprasza na drugą edycję konferencji dla nauczycieli Edukacja w Akcji, która odbędzie się 30 września 2014r. (wtorek) w Gdyni. Konferencja jest skierowana do pedagogów z Pomorza oraz okolic. Ma na celu promocję idei aktywnej edukacji oraz stworzenie przestrzeni do współpracy dla nauczycieli szkolnych, akademickich, oraz wszystkich, którzy zajmują się nauką i edukacją. Wydarzenie ma na celu zachęcenie przedstawicieli środowiska edukacyjnego do korzystania z zasobów Centrum Nauki EXPERYMENT w codziennej pracy, jako interaktywnych narzędzi w procesie nauczania.

Zapraszamy na pierwsze w roku szkolnym 2014/2015 spotkanie doradców edukacyjno-zawodowych i nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy zawodowego w gimnazjach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych z terenu woj. pomorskiego. Wydarzenie odbędzie się 1 października 2014 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w auli Zespołu Szkół Łączności, w Gdańsku (Podwale Staromiejskie 51/52).

Zapraszamy na warsztaty Serwis i aplikacja mobilna Otwarte Zabytki Akademia Nowych Mediów zaprasza nauczycieli i animatorów, którzy chcieliby wykorzystywać aplikacje w swoich działaniach edukacyjnych. Prowadzące, Katarzyna Werner i Aleksandra Janus z Centrum Cyfrowego, w praktyczny sposób (łącznie z wyjściem poza salę szkoleniową) pokażą jak można korzystać z „Otwartych Zabytków” podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji oraz Fundacja Against Gravity zapraszają na bezpłatną konferencję Od kogo zależy sukces dziecka?. Konferencja...

Szanowni Państwo Dyrektorzy wszystkich typów szkół województwa pomorskiego, Centrum Edukacji w Gdańsku na zlecenie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach...

W imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji globalnej Od edukacji globalnej do odpowiedzialności...

[gallery link="none" ids="10623,10624,10626"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10623,10624,10625,10626,10627,10628,10629"]...

Zapraszamy nauczycieli klas I – III szkoły podstawowej do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach Jak twórczo pracować z nowym elementarzem w I klasie. Szkolenia dla poniżej wymienionych powiatów odbędą się: 27 września 2014 r. w Gdańsku, 4 października br. w Malborku, 18 października br. w Starogardzie Gdańskim, w godzinach od  9.30 do 15.30  (6 godz. dydaktycznych). Zajęcia poprowadzi Justyna Sudzik.

Logo-GSFFGdańskie Stowarzyszenie Stypendystów Fahrenheita informuje o możliwości zorganizowania wizyt w trójmiejskich liceach oraz gimnazjach w celu wygłoszenia prezentacji na temat studiów zagranicznych. Spotkania skierowane są do uczniów wszystkich klas liceów oraz ostatnich klas gimnazjów i mają na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat studiów poza granicami kraju oraz procesu aplikacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało czwartą część Naszego Elementarza - Lato. W ramach wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników dla klas pierwszych szkół podstawowych, w kwietniu br. zaprezentowano pierwszą część podręcznika pt. Jesień. W czerwcu br. nauczyciele, dzieci i rodzice mogli poznać drugą odsłonę pt. Zima. W pierwszym tygodniu sierpnia 2014 r. MEN opublikował część trzecią, Wiosnę oraz adaptacje pierwszej części podręcznika dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowy Bank Polski po raz szósty rozpoczynają projekt Młodzi Przedsiębiorczy, w którym uczniowie prowadzą wirtualne firmy i uczą się...

Forum-Kultury-ikm-logo-0117 i 18 września w Sopocie i w Gdańsku odbyło się I Metropolitalne Forum Kultury. Pierwszej edycji wydarzenia przyświeca hasło Edukacja Kulturalna Pomorza: diagnoza, wyzwania, zobowiązania. Forum skierowane jest do nauczycieli, edukatorów, animatorów, artystów, przedstawicieli samorządów. Założeniem dwóch dni rozmów o edukacji kulturalnej jest wypracowanie rekomendacji dotyczących potrzeb przedstawicieli instytucji kultury i placówek edukacyjnych, spotkanie tych grup i wspólna dyskusja. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku jest partnerem Forum.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zaprasza nauczycieli i nauczycielki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców, do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu...

Fundacja Centrum Solidarności zaprasza do udziału w projekcie organizowanym we wrześniu 2014 z okazji 90. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta, przypadającej 29 października 2014. Celem...

Nr ogłoszenia: 289896 - 2014

Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów i wykładów w ramach sieci współpracy i samokształcenia w okresie od maja do grudnia 2014 roku, w projekcie partnerskim pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia, realizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Powiat Nowodworski, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Skuteczny system kształcenia ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży - to tytuł wydania specjalnego "Edukacji Pomorskiej" oraz przede wszystkim tytuł projektu realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, którego celem głównym  było zwiększenie mobilności zagranicznej kadry edukacyjnej dla podnoszenia kompetencji zawodowych.

Bez nazwy-1Zapraszamy do zapoznania się z ofertę doskonalenia Centrum Edukacji Nauczycieli na nadchodzący rok szkolny. We współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, uwzględniając wnioski z nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty, nasza placówka będzie podejmowała działania mające na celu podniesienie jakości edukacji w województwie pomorskim. Zależy nam, aby nieustannie inspirować pomorskie kadry pedagogiczne do wszechstronnego rozwoju. Nowa oferta szkoleniowa Centrum koncentruje się wokół 12. wymagań stawianych szkołom i placówkom przez państwo, a także uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015.

[gallery link="none" ids="10739,10740,10741"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10739,10740,10741,10742,10743,10744,10745,10746,10747,10748,10749,10750,10751,10752"]...

Firma Moje Bambino w swojej nowej ofercie POWRÓT DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA, przygotowała newsletter dydaktyczny a w nim poradnik nauczyciela pracującego z uczniem 6-letnim w...

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, współorganizator jubileuszowej XX Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej z przyjemnością zaprasza do udziału w tym interesującym wydarzeniu. Tegoroczna edycja...

Konferencja "Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości" będzie okazją do debaty na temat nowoczesnych metod nauczania przedsiębiorczości. Bezpłatne wydarzenie, wsparte m.in. przez Ośrodek Rozwoju...

IBE_logo_fWe wrześniu 2014 roku Instytut Badań Edukacyjnych rozpocznie w szkołach gimnazjalnych realizację przedsięwzięcia optymalizacji sposobu wykorzystywania narzędzi dydaktycznych IBE w praktyce lekcyjnej – wdrożenia („Narzędzia w działaniu”), które jest prowadzone w ramach projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Priorytet III.1, Poddziałanie 3.1.1.

Dzien-nauczycielski-QZapraszamy do udziału w Dniu Nauczycielskim odbywającym się w ramach konferencji naukowo-dydaktycznej Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego dnia 10 września 2014 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie adresowane jest do nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, a także kaszubskiego wszystkich etapów edukacyjnych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

[gallery link="none" ids="12557,12558,12559"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="12557,12558,12559,12560,12561,12562,12563,12564,12565,12566"]...

MEN_front_e299,6 procent szkół publicznych w Polsce przyjęło rządową ofertę darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Placówki mogły zgłaszać zapotrzebowanie na pierwszą część Naszego elementarza do 23 lipca 2014 r. Aktualnie trwa dystrybucja zamówień, w związku z czym podręczniki trafią do szkół do 22 sierpnia br. Możliwość złożenia nowego zapotrzebowania zapowiadana jest na 11 sierpnia br.

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do udziału w tworzeniu europejskich zasobów edukacji naukowej w ramach międzynarodowego, trzyletniego projektu Motivate and Attract Students to Science (MASS). Jego celem  jest identyfikacja, analiza, ocena i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie korzystania z atrakcyjnych narzędzi i metod nauczania matematyki, przyrody/biologii, chemii, fizyki i geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.