CEN info

  • Wszystko
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Polecamy
  • reforma edukacji
  • Relacje z wydarzeń

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji oraz Fundacja Against Gravity zapraszają na bezpłatną konferencję Od kogo zależy sukces dziecka?. Konferencja...

Szanowni Państwo Dyrektorzy wszystkich typów szkół województwa pomorskiego, Centrum Edukacji w Gdańsku na zlecenie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach...

W imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji globalnej Od edukacji globalnej do odpowiedzialności...

[gallery link="none" ids="10623,10624,10626"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10623,10624,10625,10626,10627,10628,10629"]...

Zapraszamy nauczycieli klas I – III szkoły podstawowej do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach Jak twórczo pracować z nowym elementarzem w I klasie. Szkolenia dla poniżej wymienionych powiatów odbędą się: 27 września 2014 r. w Gdańsku, 4 października br. w Malborku, 18 października br. w Starogardzie Gdańskim, w godzinach od  9.30 do 15.30  (6 godz. dydaktycznych). Zajęcia poprowadzi Justyna Sudzik.

Logo-GSFFGdańskie Stowarzyszenie Stypendystów Fahrenheita informuje o możliwości zorganizowania wizyt w trójmiejskich liceach oraz gimnazjach w celu wygłoszenia prezentacji na temat studiów zagranicznych. Spotkania skierowane są do uczniów wszystkich klas liceów oraz ostatnich klas gimnazjów i mają na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat studiów poza granicami kraju oraz procesu aplikacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało czwartą część Naszego Elementarza - Lato. W ramach wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników dla klas pierwszych szkół podstawowych, w kwietniu br. zaprezentowano pierwszą część podręcznika pt. Jesień. W czerwcu br. nauczyciele, dzieci i rodzice mogli poznać drugą odsłonę pt. Zima. W pierwszym tygodniu sierpnia 2014 r. MEN opublikował część trzecią, Wiosnę oraz adaptacje pierwszej części podręcznika dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowy Bank Polski po raz szósty rozpoczynają projekt Młodzi Przedsiębiorczy, w którym uczniowie prowadzą wirtualne firmy i uczą się...

Forum-Kultury-ikm-logo-0117 i 18 września w Sopocie i w Gdańsku odbyło się I Metropolitalne Forum Kultury. Pierwszej edycji wydarzenia przyświeca hasło Edukacja Kulturalna Pomorza: diagnoza, wyzwania, zobowiązania. Forum skierowane jest do nauczycieli, edukatorów, animatorów, artystów, przedstawicieli samorządów. Założeniem dwóch dni rozmów o edukacji kulturalnej jest wypracowanie rekomendacji dotyczących potrzeb przedstawicieli instytucji kultury i placówek edukacyjnych, spotkanie tych grup i wspólna dyskusja. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku jest partnerem Forum.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zaprasza nauczycieli i nauczycielki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców, do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu...

Fundacja Centrum Solidarności zaprasza do udziału w projekcie organizowanym we wrześniu 2014 z okazji 90. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta, przypadającej 29 października 2014. Celem...

Nr ogłoszenia: 289896 - 2014

Wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów i wykładów w ramach sieci współpracy i samokształcenia w okresie od maja do grudnia 2014 roku, w projekcie partnerskim pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia, realizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Powiat Nowodworski, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Skuteczny system kształcenia ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży - to tytuł wydania specjalnego "Edukacji Pomorskiej" oraz przede wszystkim tytuł projektu realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, którego celem głównym  było zwiększenie mobilności zagranicznej kadry edukacyjnej dla podnoszenia kompetencji zawodowych.

Bez nazwy-1Zapraszamy do zapoznania się z ofertę doskonalenia Centrum Edukacji Nauczycieli na nadchodzący rok szkolny. We współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, uwzględniając wnioski z nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty, nasza placówka będzie podejmowała działania mające na celu podniesienie jakości edukacji w województwie pomorskim. Zależy nam, aby nieustannie inspirować pomorskie kadry pedagogiczne do wszechstronnego rozwoju. Nowa oferta szkoleniowa Centrum koncentruje się wokół 12. wymagań stawianych szkołom i placówkom przez państwo, a także uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015.

[gallery link="none" ids="10739,10740,10741"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10739,10740,10741,10742,10743,10744,10745,10746,10747,10748,10749,10750,10751,10752"]...

Firma Moje Bambino w swojej nowej ofercie POWRÓT DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA, przygotowała newsletter dydaktyczny a w nim poradnik nauczyciela pracującego z uczniem 6-letnim w...

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, współorganizator jubileuszowej XX Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej z przyjemnością zaprasza do udziału w tym interesującym wydarzeniu. Tegoroczna edycja...

Konferencja "Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości" będzie okazją do debaty na temat nowoczesnych metod nauczania przedsiębiorczości. Bezpłatne wydarzenie, wsparte m.in. przez Ośrodek Rozwoju...

IBE_logo_fWe wrześniu 2014 roku Instytut Badań Edukacyjnych rozpocznie w szkołach gimnazjalnych realizację przedsięwzięcia optymalizacji sposobu wykorzystywania narzędzi dydaktycznych IBE w praktyce lekcyjnej – wdrożenia („Narzędzia w działaniu”), które jest prowadzone w ramach projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Priorytet III.1, Poddziałanie 3.1.1.

Dzien-nauczycielski-QZapraszamy do udziału w Dniu Nauczycielskim odbywającym się w ramach konferencji naukowo-dydaktycznej Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego dnia 10 września 2014 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie adresowane jest do nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, a także kaszubskiego wszystkich etapów edukacyjnych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

[gallery link="none" ids="12557,12558,12559"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="12557,12558,12559,12560,12561,12562,12563,12564,12565,12566"]...

MEN_front_e299,6 procent szkół publicznych w Polsce przyjęło rządową ofertę darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Placówki mogły zgłaszać zapotrzebowanie na pierwszą część Naszego elementarza do 23 lipca 2014 r. Aktualnie trwa dystrybucja zamówień, w związku z czym podręczniki trafią do szkół do 22 sierpnia br. Możliwość złożenia nowego zapotrzebowania zapowiadana jest na 11 sierpnia br.

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do udziału w tworzeniu europejskich zasobów edukacji naukowej w ramach międzynarodowego, trzyletniego projektu Motivate and Attract Students to Science (MASS). Jego celem  jest identyfikacja, analiza, ocena i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie korzystania z atrakcyjnych narzędzi i metod nauczania matematyki, przyrody/biologii, chemii, fizyki i geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o wstępnych wynikach kontroli przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków. Pozytywnie oceniono kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz wyposażenie sal lekcyjnych. Dostosowania wymagają...

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na drugą edycję bezpłatnego kursu trenerskiego kompetencji międzykulturowych. Szkolenie Weź kurs na wielokulturowość II skierowane jest do pracowników i pracowniczek: oświaty, urzędów samorządowych i centralnych, służb mundurowych, służb medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób prowadzących działalność dydaktyczną.

[gallery link="none" ids="11161,11162,11163"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="11149,11150,11151,11152,11153,11154,11155,11156,11157,11158,11159,11160,11161,11162,11163"]...

[gallery link="none" ids="10857,10858,10842"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10839,10840,10841,10842,10843,10844,10845,10846,10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853,10854,10855,10856,10857,10858,10859"]...

[gallery link="none" ids="10633,10634,10636"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10633,10634,10635,10636"]...

[gallery link="none" ids="10821,10822,10824"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10821,10822,10823,10824,10825,10826,10827,10828,10829,10830,10831,10832,10833,10834,10835"]...

cs_logo_e-podrecznik_2012_09_20Ośrodek Rozwoju Edukacji oddał do użytku kolejne rozdziały e-podręczników. Partnerzy projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, opracowali wersje wybranych lekcji testowych do przedmiotów: przyroda (II etap edukacyjny), geografia i biologia (III etap edukacyjny), przykładowe propozycje zajęć języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz kompletne opracowania do matematyki i informatyki.

[gallery link="none" ids="12574,12570,12571"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="12569,12570,12571,12572,12573,12574,12575,12576,12577,12578,12579"]...

28.08.14-Inst.GoetheZapraszamy nauczycieli języka niemieckiego na warsztaty metodyczno-szkoleniowe Jak uczyć języka niemieckiego... po niemiecku. Zajęcia organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Goethego odbędą się 28.08.2014 r. (czwartek) o godz. 14.00 w siedzibie CEN w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14).

[gallery link="none" ids="12166,12175,12176"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="12166,12167,12168,12169,12170,12171,12172,12173,12174,12175,12176"]...

Zgodnie z UMOWĄ O WSPÓŁPRACY MIAST WILNA I GDAŃSKA z 27 sierpnia 1998 r. Art. 3 oraz POROZUMIENIEM między Zarządem Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Polską Macierzą Szkolną na Litwie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w terminie 25.06 – 02.07.2014 r. w naszej placówce odbył się kurs, w którym uczestniczyli nauczyciele z polskich szkół na Wileńszczyźnie. Temat tegorocznego szkolenia: Dyrektor i nauczyciel XXI wieku

Organizacja SafeGov.org we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej wśród polskich rodziców, dotyczącej poglądów na temat korzystania z narzędzi i aplikacji online w szkołach oraz związanego z tym zagrożenia dla prywatności uczniów.

[gallery link="none" ids="11126,11127,11145"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="11123,11124,11125,11126,11127,11128,11129,11130,11131,11132,11133,11134,11135,11136,11137,11138,11139,11140,11141,11142,11143,11144,11145"]...

[gallery link="none" ids="10980,10981,10982"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10974,10975,10976,10977,10978,10979,10980,10981,10982,10983,10984,10985"]...

[gallery link="none" ids="10807,10808,10809"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10807,10808,10809,10810,10811,10812,10813,10814,10815,10816,10817,10818"]...

DrukowanieFundacja Instytut Lecha Wałęsy ogłosiła konkurs Pocztówka z wakacji, który jest organizowany w ramach obchodów Roku Kolberga oraz kampanii Mam gen wolności. Adresatami wydarzenia są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Idea konkursu nawiązuje do pracy Oskara Kolberga, który swoje obserwacje i rozmowy z ludźmi zapisywał na skrawkach papieru. 

Moje-bambino-logoWygraj salę marzeń każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i Nauczyciela to tytuł konkursu adresowanego do szkół podstawowych. Jego uczestnicy mają szansę na zdobycie trzech nagród głównych o wartości 10 000 zł każda w postaci kompleksowego wyposażenia sali klasy pierwszej.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Edukacji Pomorskiej", w której między innymi znajdują się artykuły omawiające zagadnienia z obszarów edukacji kaszubskiej, zawodowej, sprawdzianu i matury 2015 oraz relacja z konferencji Kształcenie uczniów niewidomych i słabowidzących w szkołach ogólnodostępnych.

[gallery link="none" ids="10789,10793,10796"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10789,10790,10791,10792,10793,10794,10795,10796,10797,10798,10799,10800,10801,10802,10803"]...

[gallery link="none" ids="12422,12413,12414"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="12412,12413,12414,12415,12416,12417,12418,12419,12420,12421,12422,12423,12424,12425,12426,12427,12428,12429,12430,12431,12432,12433,12434,12435,12436,12437,12438,12439,12440"]...

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego rozpoczął w dniu 10 czerwca 2014 roku o godz. 10.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku uroczyste zakończenie pierwszej edycji pilotażowego programu Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020, przedsięwzięcia realizującego zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego ogłosiło konkurs na esej nawiązujący do cytatu: Wir waren achtzehn Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben; wir mussten darauf schiessen. Die erste Granate, die einschlug, traf in unser Herz.

W ramach XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki dnia 21 maja odbyła się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku dyskusja panelowa pt. Nowoczesna / innowacyjna przestrzeń w szkole. Do debaty zaproszeni zostali dyrektorzy pomorskich szkół,  nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy ze wszystkich etapów edukacyjnych, a także młodzież i dzieci. Ideą dyskusji panelowej była próba odpowiedzi na pytanie: jak zmieniać przestrzeń szkoły, aby była bardziej przyjazna uczniowi i sprzyjała jego rozwojowi? Dyskusja panelowa stała się forum wymiany poglądów na temat współczesnej szkoły postrzeganej w kategorii miejsca oraz szkoły jako przestrzeni aktywności, inspiracji i wielopłaszczyznowego układu odniesień społecznych czy kulturowych.

[gallery link="none" ids="12400,12401,12402"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="12400,12401,12402,12403,12404,12405,12406,12407,12408,12409"]...

Nasz.elementarz.kl.1Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku organizują konferencje pt. Podręczniki i materiały edukacyjne - zmiany planowane od roku szkolnego 2014-2015 poświęcone przygotowaniu dyrektorów szkół do pracy z nowym podręcznikiem do klasy pierwszej. Konferencje organizowane są dla Subregionów: Metropolitalnego i Nadwiślańskiego. Wydarzenia odbędą się kolejno 30 maja, 3 czerwca i 5 czerwca 2014 r.

Zapraszamy na seminarium Rynek pracy – szkoła – program dla zawodu, które odbędzie się 5 czerwca 2014 r. w godzinach od 10.00 do 14.00,  w siedzibie organizatora – Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14). Wydarzenie adresowane jest do kierowników szkolenia praktycznego, kierowników warsztatów szkolnych, dyrektorów Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Dostawa artykułów spożywczych w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia - 2.10.2014 Kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze Przedmiotem zamówienia...