CEN info

  • Wszystko
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Polecamy
  • reforma edukacji
  • Relacje z wydarzeń

Ministerstwo Edukacji koweziuNarodowej i Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zapraszają na bezpłatne dwudniowe szkolenie Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych. Celem szkolenia jest podniesienie jakości usług z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego świadczonych przez placówki edukacyjne. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, doradców zawodowych, nauczycieli gimnazjów z województwa pomorskiego.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Zagranicą poszukuje nauczycieli polonistów i nauczania początkowego do pracy dydaktycznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji na rok szkolny...

[gallery link="none" ids="10693,10698,10703"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10693,10694,10695,10696,10697,10698,10699,10700,10701,10702,10703"]...

W ramach projektu Kino Klasa istnieje możliwość bezpłatnego przekazania przez organizatora do zainteresowanych szkół i placówek, materiałów edukacyjnych, nawiązujących do filmu dla dzieci...

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Edukacji Pomorskiej" (nr 67/18), w której znajdują się między innymi: artykuły omawiające zagadnienia edukacji międzykulturowej oraz szkolnictwa zawodowego, relacja z XX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, teksty prezentujące dobre...

Organizacja pożytku publicznego w Lubece - Die Deutsche Auslandsgesellschaft, oficjalna organizacja finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, odpowiadająca za organizację...

[gallery link="none" ids="10688,10687,10680"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10678,10679,10680,10681,10682,10683,10684,10685,10686,10687,10688"]...

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Dzieci Niczyje zapraszają dyrektorów oraz pracowników szkół i przedszkoli do udziału w ankiecie na temat polityki ochrony dzieci przed...

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Centralna Komisja Egzaminacyjna zapraszają 27 listopada 2014 r. w godzinach od 15.00 do 17.30, do I Liceum Ogólnokształcącego (ul. Hallera 34) w Starogardzie Gdańskim na kolejną konferencję realizowaną w ramach programu Ministra Edukacji Narodowej Matura 2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do odwiedzania podstrony mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl, na której można zapoznać się z materiałami promującymi używanie języków mniejszościowych i języka regionalnego...

[gallery link="none" ids="12492,12493,12494"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="12484,12485,12486,12487,12488,12489,12490,12491,12492,12493,12494,12495,12496,12497,12498,12499,12500,12501,12502,12503,12504,12505,12506,12507,12508,12509,12510,12511,12512"]...

[gallery link="none" ids="10649,10650,10651"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10649,10650,10651,10652,10653"]...

[gallery link="none" ids="10724,10732,10733"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="10723,10724,10725,10726,10727,10728,10729,10730,10731,10732,10733,10734,10735"]...

[gallery link="none" ids="12584,12589,12586"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="2582,12583,12584,12585,12586,12587,12588,12589,12590,12591,12592,12593"]...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zaprasza na seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy, które odbędzie się 14 listopada 2014 r. w  siedzibie placówki, w sali...

[gallery link="none" ids="12686,12693,12688"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="12686,12687,12688,12689,12690,12691,12692,12693,12694,12695,12696,12697,12698,12699,12700,12701,12702,12703,12704,12705,12706,12707,12708,12709,12710,12711,12712,12713,12714,12715,12716,12717,12718,12719,12720,12721,12722,12723,12724,12725"]...

Jan Stawicki, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, lider Pomorskiej Edukacji, absolwent I edycji Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020 laureatem pierwszej...

[gallery link="none" ids="11041,11042,11043"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="11041,11042,11043,11044,11045,11046,11047,11048"]...

Zapraszamy na seminarium Matematyka z duszą, które odbędzie się 25 października 2014 r. w godzinach od 9.30 do 13.45 w Centrum Edukacji Nauczycieli w...

WPROWADZENIE Rozwój dialogu edukacyjnego sprzyjający poprawie spójności edukacyjnej na poziomie lokalnym i regionalnym - to założenie zawarte w Regionalnym Programie Strategicznym (…) Aktywni Pomorzanie 2020,...

Wojewoda Pomorski powołał Wojewódzki Zespół Koordynujący ds. realizacji na terenie województwa pomorskiego Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" oraz ogłosił...

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej nauczyciela, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 08-10.12.2014...

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) oraz Urząd ds. Cudzoziemców serdecznie zapraszają na jednodniowe, bezpłatne szkolenie Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole. Metodyka nauczania języka polskiego...

logo-Fundacja-Nasza-PrzestrzenFundacja Nasza Przestrzeń zaprasza do udziału w bezpłatnej miniszkole trenerskiej Warsztat Dramy i Teatru Forum jako narzędzie pracy w grupie łączące ze sobą metodologie edukacji prawo człowieczej i elementy socjoterapii. Zajęcia odbędą się 18-19 października i 8 listopada 2014 w godz. 10.00 – 16.00 (18 godz.) w Gdańsku-Wrzeszczu (ul. Miszewskiego 17/307, III piętro).

[gallery link="none" ids="12645,12646,12647"]   [gallery type="rectangular" size="full" ids="12645,12646,12647,12648,12649,12650,12651,12652,12653,12654,12655,12656,12657,12658,12659,12660,12661,12662,12663,12664,12665,12666,12667,12668,12669,12670,12671,12672,12673,12674,12675,12676,12677,12678,12679,12680,12681,12682"]...

Logo-mentorship.resizedGdańskie Stowarzyszenie Stypendystów Fahrenheita informuje o nowej inicjatywie Stowarzyszenia, jaką jest Program MENTORSHIP. Program skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Trójmieście, którzy rozważają podjęcie studiów zagranicznych. Dzięki uczestnictwu w programie będą oni mogli zasięgnąć rady starszych kolegów i koleżanek studiujących poza granicami kraju.

Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku serdecznie zaprasza szkoły ponadpodstawowe  z województwa pomorskiego do udziału w projekcie „Ekonomia Solidarności”. Ekonomia Solidarności to projekt edukacyjny. Obejmuje...

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w ogólnopolskich akcjach edukacyjnych Szkoła z Klasą 2.0 oraz Koduj z klasą. Pierwszy projekt rozwija umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, czytania ze zrozumieniem oraz pracy zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Koduj z Klasą uczy podstaw programowania, stosowania zasad logiki, algorytmów, samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

10-4.10.14Analiza wybranych zadań maturalnych z poziomu podstawowego z lat 2010-2014 w kontekście przygotowania uczniów do matury w roku 2015. Omówienie zmian w egzaminie maturalnym z matematyki od 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących egzaminu na poziomie rozszerzonym to tytuł konferencji, która odbyła się 4 października 2014 r. w godzinach od 9.30 do 14.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Wydarzenie adresowane było do nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Gościem konferencji była Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska. Była to pierwsza z cyklu 49. ogólnopolskich konferencji nauczycieli matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych zaplanowanych przez MEN.

Zapraszamy do udziału w seminarium edukacyjnym organizowanym 23 października 2014 r. w siedzibie CEN w Gdańsku, w ramach projektu Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim, realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum“, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Fihel w Miechowie. Działanie realizowane jest na zlecenie Komisji Europejskiej jako akcja przygotowawcza Programu Gwarancje dla Młodzieży. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Experyment-logoCentrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni zaprasza na drugą edycję konferencji dla nauczycieli Edukacja w Akcji, która odbędzie się 30 września 2014r. (wtorek) w Gdyni. Konferencja jest skierowana do pedagogów z Pomorza oraz okolic. Ma na celu promocję idei aktywnej edukacji oraz stworzenie przestrzeni do współpracy dla nauczycieli szkolnych, akademickich, oraz wszystkich, którzy zajmują się nauką i edukacją. Wydarzenie ma na celu zachęcenie przedstawicieli środowiska edukacyjnego do korzystania z zasobów Centrum Nauki EXPERYMENT w codziennej pracy, jako interaktywnych narzędzi w procesie nauczania.

Zapraszamy na pierwsze w roku szkolnym 2014/2015 spotkanie doradców edukacyjno-zawodowych i nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy zawodowego w gimnazjach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych z terenu woj. pomorskiego. Wydarzenie odbędzie się 1 października 2014 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w auli Zespołu Szkół Łączności, w Gdańsku (Podwale Staromiejskie 51/52).

Zapraszamy na warsztaty Serwis i aplikacja mobilna Otwarte Zabytki Akademia Nowych Mediów zaprasza nauczycieli i animatorów, którzy chcieliby wykorzystywać aplikacje w swoich działaniach edukacyjnych. Prowadzące, Katarzyna Werner i Aleksandra Janus z Centrum Cyfrowego, w praktyczny sposób (łącznie z wyjściem poza salę szkoleniową) pokażą jak można korzystać z „Otwartych Zabytków” podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.