W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij
Mapa strony
 

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć jest międzyszkolnym zespołem nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, zgodnie z określonymi przez uczestników potrzebami i oczekiwaniami. Sieci mogą mieć charakter przedmiotowy lub problemowy:

 • przedmiotowy, np. sieć matematyków, polonistów, przyrodników, pedagogów,
 • problemowy, np. sieć nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym, sieć współpracy nauczycieli w wykorzystaniu TIK, sieć współpracy nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, etc.

Sieć funkcjonuje w oparciu o plan pracy przygotowany przez koordynatora z uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. Członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń oraz pomocy zewnętrznych ekspertów (np. w formie szkoleń), pracując przy wsparciu koordynatora. Spotykają się 4 – 5 razy w roku szkolnym na terenie macierzystego powiatu lub w Centrum, aby wspólnie rozwiązywać problemy, dzielić się pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi. Do wsparcia pracy sieci może być wykorzystywana platforma internetowa jako forum wymiany doświadczeń.

Sieć może mieć charakter otwarty lub zamknięty, w zależności od charakteru rekrutacji zgodnie z wolą inicjatorów. Sieci tworzone na zamówienie z inicjatywy grupy nauczycieli powyżej 18-u osób z reguły nie mają otwartego naboru.

Sieci współpracy i samokształcenia są elementem zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania rozwoju szkół.

Cele sieciowania

 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
 • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
 • wspólne wykonywanie zadań,
 • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
 • nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

Zdolni_z_PomorzaSieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz psychologów i pedagogów w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza”:

Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Luiza Zgirska-Bądz
e-mail: luiza.zgirska-badz@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 57

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Beata Kuna
e-mail: beata.kuna@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 57

Sieć współpracy i samokształcenia w obszarze kompetencji społecznych (Zdolni z Pomorza)

kontakt: dr Beata Kapela – Bagińska
e-mail: beata.kapela-baginska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 01

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Irmina Buczek
e-mail: irmina.buczek@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 62

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii (Zdolni z Pomorza)

kontakt: dr Dorota Myślińska
e-mail: dorota.myslinska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 22

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Irmina Buczek
e-mail: irmina.buczek@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 62

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki (Zdolni z Pomorza)

kontakt: Sebastian Pilich
e-mail: sebastian.pilich@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 66

Sieci koordynowane i prowadzone przez Centrum w roku szkolnym 2016/2017:

Sieć nauczycieli języka niemieckiego
Dorota Niewiadomska,
kontakt: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, e-mail: malgorzata.bukowska-ulatowska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 43

Sieć nauczycieli wychowania komunikacyjnego powiatu kościerskiego
kontakt: Elżbieta Formela, e-mail: elzbieta.formela@cen.gda.pl
tel. 58/ 340 41 18

Sieć nauczycieli bibliotekarzy
kontakt: Beata Symbor, e-mail: beata.symbor@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 29

Sieć nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych
kontakt: Joanna Aleksandrowicz, e-mail: joanna.aleksandrowicz@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 20

Międzypowiatowa sieć pedagogów i psychologów
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Kwidzyn)
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Nowy Dwór Gdański)
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Puck)
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa pomorskiego
kontakt: Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Pomorska sieć nauczycieli doradców edukacyjno – zawodowych
kontakt: Jolanta Kijakowska, e-mail: jolanta.kijakowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 56

Sieć współpracy i samokształcenia doradców edukacyjno-zawodowych szkół zawodowych powiatu nowodworskiego
kontakt: Krystyna Żelich-Tarczyńska, e-mail: krystyna.zelich-tarczynska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Pomorska sieć nauczycieli edukacji regionalnej i europejskiej
kontakt: Dominika Ringwelska, e-mail: dominika.ringwelska@cen.gda.pl
tel. 58/ 340 41 01

Pomorska sieć koordynatorów sieci dyrektorów (14 sieci w woj. pomorskim) – zobacz więcej
kontakt: Krystyna Żelich-Tarczyńska, e-mail: krystyna.zelich-tarczynska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Pomorska Sieć Dyrektorów Liderów Edukacji (PALE 2020 I i II edycja) – zobacz więcej informacji o PALE (edycje dla dyrektorów szkół)

kontakt: Krystyna Żelich-Tarczyńska, e-mail: krystyna.zelich-tarczynska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Sieć nauczycieli edukacji artystycznej i kulturalnej
kontakt: Piotr Zubowicz, e-mail: piotr.zubowicz@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 14

Sieć współpracy i samokształcenia opiekunów pedagogiczno-metodycznych
kontakt: Urszula Kornas-Krzyżykowska, e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 07

Wojewódzka sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego
kontakt: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, e-mail: malgorzata.bukowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 43

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek powiatu nowodworskiego
kontakt: Krystyna Żelich, e-mail: krystyna.zelich@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Sieć współpracy i samokształcenia KRET – Kreatywny Rozwój Edukacji Twórczej
kontakt: Urszula Kornas-Krzyżykowska, e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 07

Międzypowiatowa sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych – branża turystyka, sport i rekreacja
kontakt: Jolanta Kijakowska, e-mail: jolanta.kijakowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 56

Jak powstaje sieć koordynowana przez Centrum? Kto może ją stworzyć?

 z inicjatywy Centrum Edukacji Nauczycieli – w ramach proponowanej oferty szkoleniowej na dany rok szkolny; dla sieci o charakterze otwartym obowiązuje elektroniczna rejestracja.

 z inicjatywy nauczycieli lub dyrektorów zainteresowanych doskonaleniem pracy w wybranym obszarze – zgłoszenie propozycji lub potrzeby do Centrum Edukacji Nauczycieli

 z inicjatywy organu prowadzącego jako forma wsparcia nauczycieli i dyrektorów w podnoszeniu jakości edukacji prowadzonych szkół i placówek (wzmacnianie kompetencji kadry pedagogicznej w wybranych obszarach) – zgłoszenie do Centrum Edukacji Nauczycieli.

KONTAKT w sprawie sieci i zgłoszenia propozycji:

 • nauczyciele konsultanci – koordynatorzy sieci lista jak niżej
 • zespół ds. organizacji szkoleń CEN
  58/340 41 14, oferta@cen.gda.pl

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ
Zaproponuj wydarzenie!

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Tytuł wydarzenia (wymagane)

Nazwa organizatora (wymagane)

Opis wydarzenia (wymagane)

Załaduj dokument (png|jpg|jpeg|pdf|doc|docx|ppt|pptx) max. 8mb

W przypadku zatwierdzenia podanych treści, informacje o wydarzeniu będą zamieszczane w materiałach informacyjnych CEN.

ZAMKNIJ