W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij
Mapa strony
 

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć jest międzyszkolnym zespołem nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, zgodnie z określonymi przez uczestników potrzebami i oczekiwaniami. Sieci mogą mieć charakter przedmiotowy lub problemowy:

 • przedmiotowy, np. sieć matematyków, polonistów, przyrodników, pedagogów,
 • problemowy, np. sieć nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym, sieć współpracy nauczycieli w wykorzystaniu TIK, sieć współpracy nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, etc.

Sieć funkcjonuje w oparciu o plan pracy przygotowany przez koordynatora z uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. Członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń oraz pomocy zewnętrznych ekspertów (np. w formie szkoleń), pracując przy wsparciu koordynatora. Spotykają się 4 – 5 razy w roku szkolnym na terenie macierzystego powiatu lub w Centrum, aby wspólnie rozwiązywać problemy, dzielić się pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi. Do wsparcia pracy sieci może być wykorzystywana platforma internetowa jako forum wymiany doświadczeń.

Sieć może mieć charakter otwarty lub zamknięty, w zależności od charakteru rekrutacji zgodnie z wolą inicjatorów. Sieci tworzone na zamówienie z inicjatywy grupy nauczycieli powyżej 18-u osób z reguły nie mają otwartego naboru.

Sieci współpracy i samokształcenia są elementem zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania rozwoju szkół.

Cele sieciowania

 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
 • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
 • wspólne wykonywanie zadań,
 • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
 • nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

Sieci koordynowane i prowadzone przez Centrum w roku szkolnym 2016/2017 – kontakt

Sieć nauczycieli języka niemieckiego
Dorota Niewiadomska,
Kontakt: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, e-mail: malgorzata.bukowska-ulatowska@cen.gda.pl, tel. 58/340 41 43

Sieć nauczycieli wychowania komunikacyjnego
Elżbieta Formela, e-mail: elzbieta.formela@cen.gda.pl
tel. 58/ 340 41 18

Sieć nauczycieli bibliotekarzy
Beata Symbor, e-mail: beata.symbor@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 29

Sieć nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych
Joanna Aleksandrowicz, e-mail: joanna.aleksandrowicz@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 20

Międzypowiatowa sieć pedagogów i psychologów
Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Kwidzyn)
Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Nowy Dwór Gdański)
Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć pedagogów i psychologów (Puck)
Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

Sieć dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
Marzena Kozłowska, e-mail: marzena.kozlowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 51

E-Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli profilaktyki zintegrowanej
Małgorzata Pęczkowska, e-mail: malgorzata.peczkowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 23

Sieć nauczycieli wspomagających
Jolanta Szulga, e-mail: jolanta.szulga@cen.gda.pl
tel. 58/ 340 41 62

Sieć doradców edukacyjno – zawodowych
Jolanta Śmigerska, e-mail: jolanta.smigerska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 56

Sieć doradców edukacyjno-zawodowych szkół zawodowych powiatu nowodworskiego
Krystyna Żelich-Tarczyńska, e-mail: krystyna.zelich-tarczynska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Pomorska sieć nauczycieli edukacji regionalnej i europejskiej
Dominika Ringwelska, e-mail: dominika.ringwelska@cen.gda.pl
tel. 58/ 340 41 01

Sieci dyrektorów szkół ABC młodego dyrektora
Krystyna Żelich-Tarczyńska, e-mail: krystyna.zelich-tarczynska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Pomorskie sieci dyrektorów szkół (14 sieci w woj. pomorskim) – zobacz więcej
Krystyna Żelich-Tarczyńska, e-mail: krystyna.zelich-tarczynska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Sieć Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020zobacz więcej informacji o PALE (edycje dla dyrektorów szkół)

Krystyna Żelich-Tarczyńska, e-mail: krystyna.zelich-tarczynska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Sieć koordynatorów sieci dyrektorów

Krystyna Żelich-Tarczyńska, e-mail: krystyna.zelich-tarczynska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 11

Sieć nauczycieli pracujących kreatywnie
Urszula Kornas-Krzyżykowska, e-mail: urszula.kornas-krzyżykowska@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 07

Sieć nauczycieli edukacji artystycznej i kulturalnej
Piotr Zubowicz, e-mail: piotr.zubowicz@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 14

Sieć nauczycieli pilotażowego wdrażania programowania w szkołach
Andrzej Cylwik, e-mail: andrzej.cylwik@cen.gda.pl
tel. 58/340 41 09

Jak powstaje sieć koordynowana przez Centrum? Kto może ją stworzyć?

 z inicjatywy Centrum Edukacji Nauczycieli – w ramach proponowanej oferty szkoleniowej na dany rok szkolny; dla sieci o charakterze otwartym obowiązuje elektroniczna rejestracja.

 z inicjatywy nauczycieli lub dyrektorów zainteresowanych doskonaleniem pracy w wybranym obszarze – zgłoszenie propozycji lub potrzeby do Centrum Edukacji Nauczycieli

 z inicjatywy organu prowadzącego jako forma wsparcia nauczycieli i dyrektorów w podnoszeniu jakości edukacji prowadzonych szkół i placówek (wzmacnianie kompetencji kadry pedagogicznej w wybranych obszarach) – zgłoszenie do Centrum Edukacji Nauczycieli.

KONTAKT w sprawie sieci i zgłoszenia propozycji:

 • nauczyciele konsultanci – koordynatorzy sieci lista jak niżej
 • zespół ds. organizacji szkoleń CEN
  58/340 41 14, oferta@cen.gda.pl

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ
Zaproponuj wydarzenie!

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Tytuł wydarzenia (wymagane)

Nazwa organizatora (wymagane)

Opis wydarzenia (wymagane)

Załaduj dokument (png|jpg|jpeg|pdf|doc|docx|ppt|pptx) max. 8mb

W przypadku zatwierdzenia podanych treści, informacje o wydarzeniu będą zamieszczane w materiałach informacyjnych CEN.

ZAMKNIJ