Reforma Edukacji

  • Wszystko
  • aktualności
  • przepisy prawne
  • przydatne linki
  • szkolenia

Wśród istotnych terminów w harmonogramie dalszych prac wymienić należy: – do końca czerwca 2017 r. przeszkolenie nauczycieli z nowej podstawy programowej....