Edukacja Pomorska – Zasady Publikacji

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu dwumiesięcznika „Edukacja Pomorska”. Jeżeli podejmują Państwo aktywne działania na rzecz rozwoju oświaty w naszym regionie, zachęcamy do popularyzacji tych inicjatyw na łamach naszego czasopisma. Prosimy o przesyłanie ciekawych materiałów przeznaczonych do publikacji na adres: edukacjapomorska@cen.gda.pl.

Przesłanie pracy ze swoimi danymi uznaje się za jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz miejsca pracy) dla potrzeb redakcji pisma, zgodnie z art. 23 ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631– tekst jednolity z późn. zm.), zaś twórca tym samym oświadcza, że jest autorem pracy, a jego prawa nie są ograniczone i nie łamie on praw osób trzecich.

Teksty powinny być: zapisane w formacie word 97-2000 w pliku o nazwie będącej tytułem artykułu, bez wprowadzania zabiegów edytorskich (wcięć, interlinii, wyrównywania do prawego marginesu, ręcznego przenoszenia wyrazów, łamania na szpalty, podwójnych spacji). Przypisy bibliograficzne należy opracowywać wg postanowień norm: PN-ISO 690: 2002 oraz PN-ISO 690-2: 1999, pamiętając o obowiązku podawania wydania i ISBN. Ilustracje, zdjęcia itp. należy dołączyć w osobnych plikach, w formacie jpg, tif lub eps. W oddzielnym pliku lub w treści maila proszę podać imię i nazwisko autora zdjęcia.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, poprawek językowych i stylistycznych, a także ewentualnych zmian w proponowanych tytułach, a ponadto nie zwraca materiałów niezamówionych i nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych.