Organizator przedsięwzięcia zainteresowany objęciem patronatu merytorycznego
przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku proszony jest o:

wypełnienie Wniosku o patronat merytoryczny Centrum (załącznik) oraz dostarczenie go
do Sekretariatu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk)
lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cen.gda.pl, najpóźniej trzy tygodnie
przed rozpoczęciem wydarzenia,

dołączenie do wniosku programu przedsięwzięcia.

Patronat Centrum jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter merytoryczny przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego wydarzenia.

O przyznanie patronatu merytorycznego Centrum mogą ubiegać się podmioty organizujące przedsięwzięcia edukacyjne:
1) o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub regionalnym,
2) o charakterze masowym i otwartym.

Centrum nie obejmuje patronatem merytorycznym inicjatyw reklamowych nastawionych na zysk.

Zapraszamy także
do pozyskiwania
patronatu medialnego
wydawnictwa

więcej

PATRONATY

Fundacja Rozwoju Edukacji „TREFL” zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli nauczania początkowego, psychologów i pedagogów szkolnych do udziału w spotkaniu pt. ROLA BAJKI W ROZWOJU I WYCHOWANIU...

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotowych oraz edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli informatyki, samorządowców, pracowników kuratoriów oświaty, osoby zainteresowane TIK...

W Szkole Podstawowej nr 92 w Gdańsku odbędzie się III Międzyszkolny Festiwal Nauki dla klas III i IV. W wydarzeniu mogą wziąć udział...

Pomorskie święto miłośników gier planszowych i projekt familijny – propozycja Międzynarodowych Targów Gdańskich na rodzinne spędzenie czasu, udział w różnorodnych spotkaniach, warsztatach i...