W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij
Mapa strony

Regulamin

przyznawania patronatu merytorycznego

 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

wprowadzony

Zarządzeniem Dyrektora CEN nr 34/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu merytorycznego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, zwanego dalej Centrum.

§ 2.

 1. Patronat Centrum jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter merytoryczny przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego wydarzenia.
 2. O przyznanie patronatu merytorycznego Centrum mogą ubiegać się podmioty organizujące przedsięwzięcia edukacyjne:
  1) o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub regionalnym,
  2) o charakterze masowym i otwartym.
 3. Centrum nie obejmuje patronatem merytorycznym inicjatyw reklamowych nastawionych na zysk.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat merytoryczny przyznawany jest każdorazowo
  na jedną edycję.

Rozdział 2

Procedura przyznawania patronatu merytorycznego

§ 3.

 1. W celu uzyskania patronatu merytorycznego, organizator zobowiązany jest wypełnić Wniosek o patronat merytoryczny Centrum (załącznik) oraz dostarczyć go do Sekretariatu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cen.gda.pl, najpóźniej trzy tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczyciela w Gdańsku pod adresem www.cen.gda.pl, w zakładce patronaty.
 3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku program przedsięwzięcia.
 4. Wnioski, które nie spełniają wymogów Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 4.

 1. Centrum może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji.
 2. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu merytorycznego Centrum organizator powiadamiany jest w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Odmowa objęcia przedsięwzięcia patronatem merytorycznym Centrum jest ostateczna, nie przysługuje jej tryb odwoławczy.

Rozdział 3

Realizacja patronatu merytorycznego

§ 5.

 1. W przypadku otrzymania patronatu merytorycznego Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do oznakowania materiałów promocyjnych oraz informacyjnych (drukowanych, elektronicznych) poprzez umieszczenie:
  1) aktualnego logotypu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
  2) informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem merytorycznym Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
 2. Na życzenie Centrum, w przypadku wydarzeń odbywających się fizycznie (np. konferencji), organizator zobowiązuje się do umieszczenia w przestrzeni wydarzenia bannera roll-up Centrum w widocznym dla uczestników miejscu.
 3. W przypadku przyznania patronatu, na stronie internetowej Centrum zamieszczona zostaje informacja o wydarzeniu wraz z informacją o objęciu przedsięwzięcia patronatem merytorycznym.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Centrum może odebrać przyznany patronat.
  O decyzji organizator jest informowany niezwłocznie, w formie elektronicznej bądź listowej.
 5. Dodatkowe / specjalne warunki realizacji patronatu merytorycznego wymagają ustaleń indywidualnych oraz jednoznacznej zgody Centrum.

Regulamin patronatu CEN - wersja do pobrania
WNIOSEK - wersja do pobrania
zobacz przyznane patronaty

Zapraszamy także
do pozyskiwania
patronatu medialnego
wydawnictwa

więcej

PATRONATY

trefl
Rola bajki w rozwoju i wychowaniu dziecka

Fundacja Rozwoju Edukacji „TREFL” zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli nauczania początkowego, psychologów i pedagogów szkolnych do udziału w spotkaniu pt. ROLA BAJKI W ROZWOJU I WYCHOWANIU...

sp3ząbki
Konferencja Model Nowoczesnej Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotowych oraz edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli informatyki, samorządowców, pracowników kuratoriów oświaty, osoby zainteresowane TIK...

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ
Zaproponuj wydarzenie!

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Tytuł wydarzenia (wymagane)

Nazwa organizatora (wymagane)

Opis wydarzenia (wymagane)

Załaduj dokument (png|jpg|jpeg|pdf|doc|docx|ppt|pptx) max. 8mb

W przypadku zatwierdzenia podanych treści, informacje o wydarzeniu będą zamieszczane w materiałach informacyjnych CEN.

ZAMKNIJ