W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij
Mapa strony
 

Instytucje wspierające pracę szkoły i rozwój ucznia

Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.

W otoczeniu szkoły funkcjonuje szereg instytucji, które oferują uczniom, kadrze pedagogicznej, szkołom bogatą ofertę zajęć wspomagających edukację formalną, wspierających rozwój osobisty uczniów i nauczycieli oraz otwarcie szkoły na współpracę i innowacje.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Region Pomorza oferuje szeroki wachlarz alternatywnych form edukacji i usług rozwojowych, których adresatami są dzieci, młodzież oraz kadra pedagogiczna. Są to np. miejsca: popularyzujące naukę, umożliwiające zdobywanie wiedzy poprzez zabawę, wpierające edukację przedmiotową i rozwój umiejętności społecznych, uwrażliwiające obcowanie z kulturą i sztuką czy służące poprawie aktywności fizycznej.

Baza informacji

pomorskie.travel

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem ponad stu ww. instytucji, utworzonym w portalu pomorskie.travel – regionalnym serwisie informacyjnym, promującym przestrzeń województwa. Baza zawiera kategoryzację między innymi w podziale na:

 teatry

 filharmonie

 centra, ośrodki kultury

 galerie

 muzea

 skanseny

centra nauki, parki tematyczne

ogrody zoologiczne i botaniczne

 kluby sportowe, hale widowiskowo-sportowe, stadiony

 pływalnie

Korzystanie z zasobów edukacji pozaformalnej, alternatywnej wspomaga realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa oraz wymagania państwa wobec szkół i placówek:


Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (kierunek 3)
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym (kierunek 4)

Wymagania państwa wobec szkół i placówek pośrednio wskazują na wartości wynikające ze współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój szkoły/placówki w środowisku lokalnym


Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:

Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.
Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój ucznia.

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:

W szkole lub placówce rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje
z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.


Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju – czytaj więcej

Strony tematyczne www.cen.gda.pl

Rekomendacje w zakresie wspomagania rozwoju ucznia publikowane są w wybranych tematycznych blogach edukacyjnych CEN w Gdańsku.

Edukacja alternatywna – oferty instytucji

Publikujemy również informacje na temat sprawdzonych ofert z obszaru edukacji pozaformalnej. W tym celu chcielibyśmy, aby instytucje włączyły się w ten proces oraz zgłaszały do nas opisy ofert.

Zobacz też

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ
Zaproponuj wydarzenie!

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Tytuł wydarzenia (wymagane)

Nazwa organizatora (wymagane)

Opis wydarzenia (wymagane)

Załaduj dokument (png|jpg|jpeg|pdf|doc|docx|ppt|pptx) max. 8mb

W przypadku zatwierdzenia podanych treści, informacje o wydarzeniu będą zamieszczane w materiałach informacyjnych CEN.

ZAMKNIJ