W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij
Mapa strony
 

Informacje ogólne

Głównym zadaniem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku jest wspieranie rozwoju szkół i placówek województwa pomorskiego oraz rozwoju zawodowego nauczycieli i dyrektorów poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Status: publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: Samorząd Województwa Pomorskiego
Obszar działania: województwo pomorskie

MISJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

Inspirujemy i wspieramy rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan.

WIZJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

Skutecznie realizujemy działania służące rozwojowi edukacji poprzez wsparcie szkół i placówek oraz doskonalenie nauczycieli i dyrektorów.
Jesteśmy profesjonalistami i współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi.
Inicjujemy i wspieramy współpracę na rzecz edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.
Uczestniczymy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz w swoich działaniach realizujemy politykę równego traktowania i niedyskryminacji.
Promujemy wzajemny szacunek i odpowiedzialność.
Korzystamy z nowoczesnych technologii, w tym mediów społecznościowych. Wspieramy kreatywność i innowacyjne rozwiązania w edukacji.

Organizujemy i prowadzimy

 • wspomaganie pracy szkoły/placówki

 • doradztwo metodyczne dla nauczycieli:

   

  • a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,

  • b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek

 • wojewódzki system informacji pedagogicznej

 • kursy kwalifikacyjne

 • kursy doskonalące

 • warsztaty, seminaria

 • wykłady

 • konferencje

 • konsultacje

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych

 • doradcy metodyczni

 • nauczyciele wszystkich przedmiotów i specjalności

 • wszyscy zainteresowani problematyką oświatową

Na życzenie klientów możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby placówek oświatowych. Wysoką jakość naszych usług zapewnia kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli konsultantów: eksperci, edukatorzy, nauczyciele dyplomowani.

MÓWIĄ O NAS

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ

This slideshow requires JavaScript.

ZAMKNIJ
Zaproponuj wydarzenie!

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Tytuł wydarzenia (wymagane)

Nazwa organizatora (wymagane)

Opis wydarzenia (wymagane)

Załaduj dokument (png|jpg|jpeg|pdf|doc|docx|ppt|pptx) max. 8mb

W przypadku zatwierdzenia podanych treści, informacje o wydarzeniu będą zamieszczane w materiałach informacyjnych CEN.

ZAMKNIJ