Pomorska Platforma Edukacyjno-Kulturalna

Akcja artystyczna „Dialogi malarskie” polega na symultanicznym malowaniu akwareli przez dwie artystki jednocześnie: Małgorzatę Karczmarzyk-Zoyę oraz Anitę Cempa. Jest to, z jednej strony,...

Głównym celem konkursu w ramach Programu „Sieć kultury 2018”,organizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej, jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie...

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza instytucje oświatowe i publiczne oraz organizacje pozarządowe (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne) do składania wniosków do konkursu. W...

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne do składania wniosków na wymianę młodzieży. Projekty powinny...

3ECH Edukacja zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli szkół do zgłaszania uczniów do organizowanej próbnej matury z chemii. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 marca 2018 roku. szczegóły...

Muzeum Miasta Gdyni w ramach projektu MORZE przygotowało publikację zawierającą trzynaście scenariuszy zajęć dla przedszkoli. Do zajęć edukacyjnych włączone są elementy twórczych zabaw z...