Pomorska Platforma Edukacyjno-Kulturalna

W ramach projektu Kino Klasa istnieje możliwość bezpłatnego przekazania przez organizatora do zainteresowanych szkół i placówek, materiałów edukacyjnych, nawiązujących do filmu dla dzieci...

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do odwiedzania podstrony mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl, na której można zapoznać się z materiałami promującymi używanie języków mniejszościowych i języka regionalnego...

Logo-mentorship.resizedGdańskie Stowarzyszenie Stypendystów Fahrenheita informuje o nowej inicjatywie Stowarzyszenia, jaką jest Program MENTORSHIP. Program skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Trójmieście, którzy rozważają podjęcie studiów zagranicznych. Dzięki uczestnictwu w programie będą oni mogli zasięgnąć rady starszych kolegów i koleżanek studiujących poza granicami kraju.

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w ogólnopolskich akcjach edukacyjnych Szkoła z Klasą 2.0 oraz Koduj z klasą. Pierwszy projekt rozwija umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, czytania ze zrozumieniem oraz pracy zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Koduj z Klasą uczy podstaw programowania, stosowania zasad logiki, algorytmów, samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

Forum-Kultury-ikm-logo-0117 i 18 września w Sopocie i w Gdańsku odbyło się I Metropolitalne Forum Kultury. Pierwszej edycji wydarzenia przyświeca hasło Edukacja Kulturalna Pomorza: diagnoza, wyzwania, zobowiązania. Forum skierowane jest do nauczycieli, edukatorów, animatorów, artystów, przedstawicieli samorządów. Założeniem dwóch dni rozmów o edukacji kulturalnej jest wypracowanie rekomendacji dotyczących potrzeb przedstawicieli instytucji kultury i placówek edukacyjnych, spotkanie tych grup i wspólna dyskusja. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku jest partnerem Forum.

Firma Moje Bambino w swojej nowej ofercie POWRÓT DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA, przygotowała newsletter dydaktyczny a w nim poradnik nauczyciela pracującego z uczniem 6-letnim w...

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do udziału w tworzeniu europejskich zasobów edukacji naukowej w ramach międzynarodowego, trzyletniego projektu Motivate and Attract Students to Science (MASS). Jego celem  jest identyfikacja, analiza, ocena i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie korzystania z atrakcyjnych narzędzi i metod nauczania matematyki, przyrody/biologii, chemii, fizyki i geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizacja SafeGov.org we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej wśród polskich rodziców, dotyczącej poglądów na temat korzystania z narzędzi i aplikacji online w szkołach oraz związanego z tym zagrożenia dla prywatności uczniów.