Pomorska Platforma Edukacyjno-Kulturalna

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC stworzyła Standard Kreatywne Wakacje - 10 reguł, którymi należy się kierować, organizując nastolatkom rozwojowy wypoczynek. Określenie Kreatywne...

Centrum Nauki Kopernik zaprasza do zapoznania się z publikacją zawierającą propozycje zmian funkcjonowania pracowni przyrody, w której uczniowie drugiego etapu edukacyjnego mogą przyswajać wiedzę...

"Mapa Edukacji Finansowej" przygotowana została na zlecenie Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jej celem jest zestawienie informacji o programach i projektach...

Dlaczego dziecko powinno mieć od najmłodszych lat możliwość nauki myślenia filozoficznego? - na to i podobne pytania próbują odpowiadać w swoich artykułach wydawcy czasopisma...

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku zaprasza do aktywnego udziału w Oranżerii Naukowej i Trzynastych Letnich Spotkaniach z Nauką. Wydarzenia organizowane...

Bydgoski Pałac Młodzieży zaprasza na kolejny etap 30. edycji AFF-Ery Filmowej – przeglądu filmów edukacyjnych. Temat tegorocznej edycji nawiązuje do kina lat trzydziestych XX w. Edukacyjny charakter imprezy...

EuroscholaEuroschola.eu to program informacyjny będący kontynuacją działającego od lat programu "Polska Szkoła w UE", który we współpracy z firmą Microsoft, proponuje oszczędne rozwiązania komputeryzacji polskiej edukacji. Oba programy powstały z inicjatywy Związku Powiatów Polskich, który koordynację oraz realizację techniczną powierzył firmie EVK Sp. z o.o. Ideą Euroschola.eu jest dostarczenie instytucjom oświatowym w Polsce informacji o komputeryzacji szkolnictwa oraz możliwości zakupu używanego i nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania przeznaczonego dla oświaty.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wspiera uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych i technicznych oraz muzycznych, plastycznych i baletowych, organizując...

Wydawnictwo Academicon prezentuje drugi numer czasopisma "Filozofuj!" - jedyne czasopismo na świecie do poczekalni u fryzjera, popularyzujące filozofię. Czasopismo udostępniane jest bezpłatnie on-line. Można je...