Aktualności

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracownikom Oświaty, w tym jednym z najważniejszych dni w roku szkolnym - Dniu Edukacji Narodowej, składamy serdeczne życzenia dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, satysfakcji...

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu współczesnego filmu artystycznego (głównie wideoartu) w dniu 30 listopada br., na bezpłatne...

Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w wojewódzkiej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego, koordynowanej przez p. Dorotę Niewiadomską. Spotkanie inauguracyjne sieci odbędzie...