Aktualności

Miło nam poinformować, że Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku  jest partnerem w projekcie Bardzo Młoda Kultura, realizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej. Projekt jest wieloletnim...

Zapraszamy do udziału w konkursie "Nauczyciel Pomorza". W konkursie zgłaszać można kandydatury wybitnych pedagogów i wychowawców wszechstronnie kształtujących osobowość uczniów. Wnioski należy składać wyłącznie w zamkniętych...

12 marca br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyło się II spotkanie w ramach nowej formy doskonalenia, którą wdrożyliśmy od roku szkolnego...

Doświadczenia sieci współpracy i samokształcenia na poziomie regionalnym i ogólnopolskim, rozmowy o wyzwaniach współczesnej edukacji, ważne kwestie z zakresu praktyki zawodowej nauczyciela -...

IX Pomorski Kongres Obywatelski odbędzie w 23 kwietnia 2016. w gmachu Politechniki Gdańskiej. Hasłem tegorocznej edycji jest Lepsze życie Pomorzan. Pasje – Wspólnota Obywatelska – Europa. Dyskusje będą oscylowały wokół następujących tematów: Jaka...

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER oraz Miasto Gdańsk zapraszają nauczycieli gdańskich gimnazjów do udziału w projekcie Lekcje przedsiębiorczości. Celem programu jest kształtowanie u uczniów kompetencji pro-przedsiębiorczych między...