Aktualności

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, którzy poprzez wolontariat w swoich szkołach chcieliby wzmocnić jakość i poszerzyć zakres działań edukacyjno-wychowawczych, a tym samym włączyć...

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach. Rekrutacja otwarta prowadzona jest...