W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możesz zablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij

O PLANOWANYM V FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

W Roku Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej, V Forum Pomorskiej Edukacji będzie poświęcone zagadnieniom związanym z edukacją obywatelską i procesem kształtowania postaw obywatelskich.

Forum otwiera przestrzeń na integrację różnych środowisk, w których wyrasta młody człowiek oraz diagnozę pomorskiego społeczeństwa, zawierającą wątek sfery obywatelskiej.

 Treść uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej

V Forum Pomorskiej Edukacji sięga po największe wartości Pomorza jakimi są idee regionalności, wielokulturowości i obywatelstwa. I choć dziś idee te są ciągle jeszcze konstruowane, to nie można twierdzić, że są nieobecne. Wymagają one jednak od nas – Pomorzan – troski i uwagi, także z tej przyczyny, że Pomorze stało się Domem dla osób i wspólnot, które różnią się kulturą i religią. Zawarta w tytule Forum idea obywatelskości – owo: „My-Obywatele” – odsyła poniekąd do wielowiekowej tradycji Pomorza. „My-Obywatele” specyficznie wymusza na nas – mieszkańcach Pomorza – dbałość o taką formułę społeczno-polityczną, która z jednej strony jest życiem zaangażowanym, z drugiej – życiem odpowiedzialnym. Jesteśmy świadomi, że dzisiejsza regionalność i wielokulturowość a także dzisiejsza obywatelskość Pomorza nie są doskonałe. I to świadomość tej niedoskonałości skłania nas – Pomorzan – do debaty o Pomorskim Modelu Edukacji Obywatelskiej.
 Dr Adela Kożyczkowska

V Forum Pomorskiej Edukacji poprzedzone zostanie czterema debatami subregionalnymi.

MINIONE FORA

IV FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI. DEBATA O ROZWOJU I WYZWANIACH EDUKACJI W LICEACH, TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH REGIONU

EDebata o rozwoju i wyzwaniach edukacji w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych regionu

25 listopada 2015 r. Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

WIĘCEJ...
IV_Forum_Pomorskiej_Edykacji_17
III_Forum_Pomorskiej_Edukacji_04

III FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

Edukacja w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w gimnazjum

wyzwania wobec szkoły XXI wieku

29 października 2014, Gdański Teatr Szekspirowski

WIĘCEJ...

II FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (I etap edukacyjny)

18 listopada 2013, Opera Bałtycka

WIĘCEJ...
II_Forum_Pomorskiej_Edukacji_04
1_forum

I FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

Poprawa jakości pomorskiej edukacji

14 listopada 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

WIĘCEJ...
Nadrzędną ideą powołania Forum Pomorskiej Edukacji – inicjatywy marszałka województwa pomorskiego, Mieczysława Struka – było zaktywizowanie środowisk zainteresowanych jakością edukacji w regionie oraz zainicjowanie systemowych działań w tym obszarze. Coroczne spotkania w gronie przedstawicieli kuratorium oświaty, władz samorządowych wszystkich szczebli, uczelni oraz pracodawców, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców, uczniów, a także reprezentantów innych środowisk zainteresowanych edukacją sprzyjają prowadzeniu szerokiego dialogu edukacyjnego. Forum stanowi płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń, służy podsumowaniu dotychczasowych działań oraz poszukiwaniu rozwiązań kluczowych problemów pomorskiej oświaty. (…)

Patronat medialny:

logo-3miasto
dziennikbaltycki-logo