Badania edukacyjne i egzaminy

Zadawanie prac domowych w szkołach od dawna znajduje się w orbicie naukowych dociekań. Kolejne interesujące spojrzenie na ten temat przynosi publikacja przygotowana wspólnie...

Opublikowano  najnowsze wyniki badania PIRLS (Międzynarodowe badanie postępów w czytaniu "Progress in International Reading Literacy Study"). Średnie wyniki czwartoklasistów sytuują Polskę na 6...

Udostępnione zostały wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej dla gimnazjów obejmujące ostatnią edycję egzaminu. Przygotowany jest także zaktualizowany kalkulator EWD 100. Zachęcamy do wykorzystania możliwości...

Podczas XXIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej zostały zaprezentowane wybrane rezultaty ubiegłorocznego konkursu biologicznego. Zapraszam  do zapoznania się z prezentacją, nawiązującą do poprzedniej edycji. ...

Wakacje są czasem kiedy częściej niż zwykle możemy zagłębić się w lekturę. Tutaj proponujemy kilka pozycji poświęconych badaniom nad czytelnictwem . Internauci czytają coraz...

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała do wiadomości publicznej najnowsze wyniki egzaminu gimnazjalnego. Opublikowane dane stanowią informację wstępną. Znajdziemy w nich min. rozkłady wyników uczniów...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Wczesnej Edukacji, Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki, Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku...

Opublikowano rezultaty dwóch, międzynarodowych, cyklicznych badań edukacyjnych: TIMSS (Trends In International Mathematics and Science Study) - umiejętności matematycznych i przyrodniczych 10-latków, PISA (Programme for International...

Projektowane zmiany w prawie oświatowym zakładają wprowadzenie nowego egzaminu zewnętrznego - egzaminu w klasie ósmej szkoły podstawowej. Opublikowana na stronie Ministerstwa  Edukacji Narodowej informacja...