A+ A++ A+++

Międzyszkolny Turniej Językowy dla Gimnazjalistów w Sierakowicach „English und Deutsch Masters”

14 marca z inicjatywy zespołu nauczycieli języków obcych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbył się III Międzyszkolny Turniej Językowy dla gimnazjalistów „English und Deutsch Masters” w wersji „ECO”. Udział w nim wzięli uczniowie z pobliskich gimnazjów: z Sierakowic, Linii, Kamienicy Królewskiej, Sulęczyna i Bukowiny, którzy przybyli na Turniej wraz ze swoimi nauczycielami i opiekunami. Turniej odbył się pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty Kartuskiego p . Janiny Kwiecień i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do nauki języków obcych, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz wzbogacenie wiedzy dotyczącej ekologii oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Drużyny reprezentujące poszczególne gimnazja rywalizowały między sobą w konkurencjach sprawdzających wiedzę i umiejętności językowe w formie zabawy i quizu. Przed turniejem uczniowie dostali zakres materiału, uczyli się słownictwa związanego z przyrodą i ochroną środowiska oraz powtarzali wiele zagadnień gramatycznych.

Spośród wielu konkurencji uczniowie musieli m.in. rozwiązać zadania do krótkiego filmu i multimedialnego quizu, zaprezentować swoje prace plastyczne dotyczące ochrony środowiska w języku niemieckim, przyporządkować słownictwo do ilustracji czy ułożyć domino. Uczestnicy turnieju znakomicie poradzili sobie z większością zadań, w czym bardzo pomogli im ich starsi koledzy- opiekunowie każdej z drużyn: Kornelia Bobkowska, Daria Ciszkowska, Nikola Pipiórka, Martyna Mejn i Julia Kobiela. Podczas trwania turnieju Prowadzący turniej- Agnieszka Wenta i Maciej Huczyk przedstawili wszystkim gościom prezentacje dotyczącą realizacji projektu naszej szkoły „Assessing, conserving and protecting European biodiversity. A citizen science project.” (Inwentaryzacja i ochrona europejskiej bioróżnorodności). Projekt w ramach nauki obywatelskiej, dzięki któremu nasi uczniowie poszerzyli umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej przy zastosowaniu innowacyjnych metod.

Rywalizacja podczas turnieju była bardzo wyrównana, a jej efektem było pierwsze miejsce dla Gimnazjum w Sierakowic, drugie Gimnazjum z Sulęczyna, trzecie dla uczniów Kamienicy Królewskiej. Wszystkie nagrody gimnazjaliści otrzymali z rąk zaproszonych gości: pani Jolanty Tersa Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach i pani Jolanta Szlagor wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie wspaniałe nagrody.

Poza poszerzeniem swoich horyzontów myślowych uczniowie dzięki turniejowi zdobyli nowe doświadczenia, zostali zmotywowani do nauki języków obcych, mogli wykazać się swoimi talentami, pracą w teamie, kreatywnością i pomysłowością. Turniej pomógł również w wyłonieniu najlepszych lingwistów w danej szkole i rejonie, zmobilizował uczniów zdolnych do działania i pełnej mobilizacji sił. Każdy uczeń mógł się wykazać w jakiejś dziedzinie- były zadania dla wzrokowców, plastyków, fanów muzyki, sportu czy kinestetyków. Konkurs pokazał również, ze w grupie tkwi wielka moc oraz otworzył też drogę do lepszej i bardziej efektywnej współpracy z okolicznymi gimnazjami.

Organizatorzy dziękują szanownemu JURY i opiekunom drużyn za wsparcie i wspaniałą współpracę. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody książkowe i inne upominki ufundowane przez sponsora – Nadleśnictwo w Cewicach, któremu serdecznie dziękujemy!!!

Tak więc reasumując…. „Okaż kulturę i chroń naturę”!

nauczyciele języków obcych

 

Brak komentarzy

Napisz komentarz