A+ A++ A+++

e-Twinning – w szkole i na uczelni. Innowacyjne narzędzia TIK w nauczaniu i uczeniu się

10 czerwca br. w budynku Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja pt. „e-Twinning – w szkole i na uczelni. Innowacyjne narzędzia TIK w nauczaniu i uczeniu się”, poświęcona innowacji edukacyjnej eTwinning w kształceniu i rozwoju zawodowym nauczycieli w kontekście realizacji podstawy programowej oraz realizacji procesu edukacyjnego metodą projektu. Konferencję zorganizowano we współpracy kilku instytucji: Uniwersytetu Gdańskiego, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, FRSE i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Podczas konferencji uczestnicy zapoznani zostali m.in. z realizacją projektów eTwinning w szkole podstawowej w nauczaniu wczesnoszkolnym – Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie. Studenci filologii angielskiej i niemieckiej Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowali wyniki swoich prac w ramach realizacji projektów międzynarodowych i krajowych, np. „Nauczyciel języka obcego w oczach uczniów”.

Zgodnie z kierunkami zmian podstawy programowej zakres treści nauczania i liczby godzin zajęć poszczególnych przedmiotów został tak ustalony, aby umożliwić nauczycielom rozwijanie umiejętności pracy zespołowej uczniów, rozwiązywania problemów i realizację projektów edukacyjnych.

eTwinning jest skuteczną i atrakcyjną metodą nauczania i uczenia się dzieci, młodzieży i osób dorosłych w formie projektów edukacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W nowej podstawie programowej znajdują się zapisy odnoszące się wprost do tej metody, np. w warunkach i sposobie realizacji podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej:

„W szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi nowożytnymi, np. konkursy, wystawy, dni języków obcych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu eTwinning.”

Zdjęcia i tekst: Ewa Furche

Brak komentarzy

Napisz komentarz