A+ A++ A+++
Studia podyplomowe - oferta pomorskich uczelni

Studia podyplomowe i inne formy uzupełnienia kwalifikacji – oferta pomorskich uczelni

Oferta pomorskich uczelni wyższych na rok akademicki 2017/2018 (wg nadesłanych informacji)

Poniżej przedstawiamy zestawienie propozycji studiów podyplomowych i kursów przygotowanych przez pomorskie uczelnie wyższe, umożliwiających nauczycielom uzupełnienie lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych w roku akademickim 2017/2018.

Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN nie ponosi odpowiedzialności za treści opisu przekazane przez uczelnie.

Zapraszamy do współpracy
w zakresie wymiany informacji dot. studiów podyplomowych i specjalistycznych kursów adresowanych do kadr oświatowych woj. pomorskiego

Uczelnie wyższe zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli na portalu CEN nadsyłają zgłoszenie w formie wypełnionego formularza – pobierz

na adres: katarzyna.geba@cen.gda.pl, cen@cen.gda.pl

Informacje są zamieszczane sukcesywnie i upowszechniane w ramach standardowych działań Pracowni Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji. Redakcja portalu CEN zastrzega sobie prawo do skarania nadesłanych materiałów.

Kontakt i informacje szczegółowe:
Pracownia Informacji Pedagogicznej i Cyfryzacji CEN

Katarzyna Gęba – specjalista ds. organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

tel. 58 340 41 42; katarzyna.geba@cen.gda.pl,

(fot.pexels)

Studia podyplomowe Collegium Da Vinci w partnerstwie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: zobacz

Politologia – studia podyplomowe
3 semestry, 350 godz. dydaktycznych

UNIWERSYTET GDAŃSKI
Przedsiębiorczość i Edukacja Ekonomiczna – studia podyplomowe
3 semestry,  350 godz. zajęć, 150 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia w atrakcyjnej i nowoczesnej formie zajęć z przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach ponadpodstawowych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciel (preferowane) – absolwent studiów wyższych zawodowych lub magisterskich.
miejsce realizacji zajęć Wydział Ekonomiczny, u. Armii Krajowej 119/121, Sopot

Część zajęć prowadzona jest za pomocą kształcenia na odległość (e-learning)

kontakt / informacje szczegółowe tel. 58 523 31 50

http://ekonom.ug.edu.pl/web/ps_przedsiebiorczosci/

index.html?lang=pl&ao=podyplomowe_studia_przedsiebiorczosci_i_edukacji_ekonomicznej

Nauczanie języka kaszubskiego studia podyplomowe
3 semestry, 350 godz. zajęć, 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest nabycie uprawnień do nauczania języka kaszubskiego w szkole – realizacja modułu 4 rozporządzenia.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz znających jeden z dialektów kaszubskich.
miejsce realizacji zajęć Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Zofia Rogóyska-Krupnik

tel. 58 523 21 85, e-mail: fpozrk@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33567/studia_podyplomowe_nauczanie_jezyka_kaszubskiego

Nauczanie języka polskiego jako obcego studia podyplomowe
2 semestry, 265 godz. dydaktycznych, w tym 25 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego jest przygotowanie (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów):

– do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania,

– do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym imigrantów).

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych
miejsce realizacji zajęć Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Ewa Lubiszewska

tel. 58 523 21 85, e-mail: lubiszewska.ewa@gmail.com

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/52977/sp_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego

Terapia Zaburzeń Czytania i Pisania studia podyplomowe
3 semestry; 420 godz. zajęć, w tym 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem Podyplomowych Studiów Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania jest uzyskanie przez słuchaczy przygotowania merytorycznego do pracy z osobami mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. W cyklu kształcenia ze względu na psycholingwistyczny kontekst tych trudności będzie położony nacisk na psycholingwistyczną oraz neuropsychologiczną interpretację zaburzeń czytania i pisania. Słuchacze nabędą także umiejętności kształcenia sprawności czytania u uczniów w świetle lingwistycznej teorii nauki czytania oraz poznają sposoby zapobiegania trudnościom w czytaniu i pisaniu w odniesieniu do kształcenia kompetencji komunikacyjnej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia i przygotowanie nauczycielskie. Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków pedagogicznych i filologicznych z tytułem magistra lub licencjata (z przygotowaniem nauczycielskim)
miejsce realizacji zajęć Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Maria Mindak,

tel. 58 523 21 39, e-mail: filzp@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33668/studia_podyplomowe_terapii_zaburzen_czytania_i_pisania

Historia studia podyplomowe
3 semestry, 330 godz. dydaktycznych, 60 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Ukończenie Studiów Podyplomowych Historii osobom z wykształceniem pedagogicznym daje prawo do nauczania historii jako drugiego przedmiotu.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych
miejsce realizacji zajęć Wydział Historyczny, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Lidia Muszyńska

tel. 58 523 20 23, e-mail: hislm@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33676/studia_podyplomowe_historii

Podstawy Informatyki studia podyplomowe
3 semestry,  420 godz. dydaktycznych, w tym 60 godz. praktyk w szkole
uprawnienia/kwalifikacje formalne W przypadku wybrania profilu nauczycielskiego możliwość uzyskania uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć), w szczególności „uprawnienia do nauczania informatyki i technologii informacyjnych”.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, magisterskich lub licencjackich (minimum kwalifikacje pierwszego stopnia). Szczególnie wskazane jest ukończenie studiów o profilu matematyczno-przyrodniczym lub technicznym
miejsce realizacji zajęć Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,

Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57

kontakt / informacje szczegółowe mgr Mariola Grabowska

tel. 58 523 22 11, 58 523 22 82; e-mail: pspi@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33356/studia_podyplomowe_podstaw_informatyki

Dziecko i muzyka studia podyplomowe
2 semestry, 280 godz. dydaktycznych
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest uzyskanie przez Słuchacza kompetencji muzycznych do prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej,
a także w opiece nad małym dzieckiem, oraz zdobycie doświadczenia muzycznego, które pogłębia terapię muzyką, np. w logorytmice, zaburzeniach zachowania czy wykorzystywane jest w Metodzie Dobrego Startu.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające tytuł licencjata lub tytuł magistra (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych)
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz

tel. 58 523 42 50, e-mail: pedkm@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/36105/studia_podyplomowe_dziecko_i_muzyka

Dziecko i sztuki plastyczne – studia podyplomowe
2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Doskonalenie umiejętności plastycznych i dydaktycznych, w zakresie prowadzenia interesujących zajęć plastyczno-medialnych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby mające ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz posiadające podstawowe umiejętności plastyczne, które muszą wykazać w postaci portfolio własną twórczość artystyczną
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Danuta Karasek

tel. 725 991 154, 609 971 400; e-mail: rekdk@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/36108/studia_podyplomowe_dziecko_i_sztuki_plastyczne

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej) – studia podyplomowe
2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/ nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata lub absolwenci stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwenci stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów 5-letnich z zakresu:

  • pedagogiki wczesnoszkolnej
  • pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności)
  • pedagogiki o specjalności nauczycielskiej
  • kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznym.
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe dr Joanna Belzyt

tel. 600 786 954, e-mail: joanna.belzyt@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33635/

studia_podyplomowe_edukacja_i_rehabilitacja_osob_z_niepelnosprawnoscia_intelektualna_dawniej

Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym – studia podyplomowe
3 semestry, 350 godz. dydaktycznych i 150 godz. praktyki
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem Studiów Podyplomowych jest uzyskanie przez Słuchaczy kwalifikacji i przygotowania merytorycznego do podjęcia pracy w charakterze opiekuna-wychowawcy małego dziecka (0-6 lat) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (np. domach małego dziecka), w placówkach wsparcia dziennego, publicznych i niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych oraz alternatywnych instytucjach oferujących opiekę i wychowanie.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (stacjonarnych/niestacjonarnych)  I lub II stopnia  albo 5-letnich jednolitych studiów magisterskich
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Elżbieta Gorloff

tel. 500 217 798, e-mail: podyplomowe.ped@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/36104/

studia_podyplomowe_opieka_i_wspieranie_wychowawcze_rozwoju_malego_dziecka_w_srodowisku

Pedagogiczne – studia podyplomowe
3 semestry, 280 godz. dydaktycznych oraz 150 godz. praktyki
uprawnienia/kwalifikacje formalne Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Uniwersytecie Gdańskim realizują standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów pierwszego (licencjackich) i/lub drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu  szkolnego (rodzaju zajęć)
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Sylwia Szutowicz-Topyła

tel. 58 523 44 51, e-mail: sylwia.topyla@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33687/studia_podyplomowe_pedagogiczne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe
2 semestry, 280 godz. dydaktycznych oraz 180 godz. praktyki
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich: do prowadzenia zajęć w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające tytuł licencjata lub tytuł magistra (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć)
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz

tel. 58 523 42 50, e-mail: pedkm@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/

33654/studia_podyplomowe_pedagogika_przedszkolna_i_wczesnoszkolna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i poradnictwo rodzinne (z przygotowaniem pedagogicznym) – studia podyplomowe
3 semestry, 350 godz. dydaktycznych oraz 150 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Studia skierowane są do osób, które pracują lub zamierzają pracować w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych [szkoła (pedagog szkolny, świetlica szkolna), internat, pogotowie opiekuńcze, dom dziecka, świetlice i ogniska wychowawcze i.in.] oraz instytucjach dostarczających poradnictwa rodzinnego (poradnie rodzinne, punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia rodziny i pomocy społecznej i.in). Słuchacze otrzymują wiedzę z zakresu opieki i wychowania oraz umiejętności służące diagnozie i przezwyciężaniu problemów pojawiających się w środowisku wychowawczym. adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia i II stopnia
wszystkich kierunków.
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk kontakt / informacje szczegółowe dr Katarzyna Kmita-Zaniewska

tel. 888968077, e-mail: kmita.zaniewska@gmail.com

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33690/studia_podyplomowe_pedagogiki_opiekunczo-wychowawczej_i_poradnictwa_rodzinnego_z_przygotowaniem

uprawnienia/kwalifikacje formalne Uprawnienia do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Marta Sitarz

tel. 58 523 41 41; e-mail: politologia@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33649/studia_podyplomowe_politologii

Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna (z przygotowaniem pedagogicznym) – studia podyplomowe
2 semestry, 270 godz. dydaktycznych oraz 50 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Słuchacze po ukończonych studiach podyplomowych  mają możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego do pracy w zawodzie pedagoga.  W związku z tym mogą podejmować pracę  w placówkach  resocjalizacyjnych, oświatowych i wychowawczych. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych Resocjalizacja  i Profilaktyka Społeczna, są przygotowani do podjęcia pracy w Służbie Więziennej, instytucji kurateli sądowej, ośrodkach terapeutycznych i centrach interwencji kryzysowej.

 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności oraz przygotowanie  do pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w takich miejscach jak: placówki wychowawcze i poprawcze, zakłady karne, rodzinna piecza zastępcza, czy klasy integracyjne.

Zadaniem studiów podyplomowych jest wyposażenie  uczestników w wiedzę i umiejętności  z zakresu diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych oraz terapeutycznych. W ramach studiów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku,  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, słuchacze uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Także zgodnie z  ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. osoby z wykształceniem wyższym  mogą uzupełnić swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z obszaru resocjalizacji i  pracować jako wychowawcy lub być kierownikami  placówki wsparcia dziennego, koordynatorami  rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego.

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Adresatami studiów są absolwenci studiów wyższych I i II stopnia, którzy:

·         chcą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych lub penitencjarnych;

·         chcą podjąć pracę w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej;

·         chcą rozwijać posiadaną już wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i przestępczością;

·         pragną uzyskać kompetencje do prowadzenia zajęć w klasach integracyjnych z uczniami z zaburzeniami zachowania, a są już pracownikami placówek oświatowych.

miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Anna Wlazło

tel. 58 523 42 55, e-mail: pedaw@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/34611/

studia_podyplomowe_resocjalizacja_i_profilaktyka_spoleczna_z_przygotowaniem_pedagogicznym

Socjoterapia i praca z grupą – studia podyplomowe
2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Słuchacze mają możliwość zdobycia specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w przedszkolach, szkołach, i placówkach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników absolwenci studiów wyższych I i II stopnia, którzy:

chcą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych

chcą rozwijać posiadaną już wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki społecznej, wychowania i resocjalizacji

miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Joanna Jezierska

tel. 58 523 42 74; e-mail: pedjjez@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33629/studia_podyplomowe_socjoterapia_i_praca_z_grupa

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju – studia podyplomowe
2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent uzyskuje kwalifikacje przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju we wszystkich typach placówek oświatowych, a w szczególności w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz placówkach ponadgimnazjalnych a także w szkołach z oddziałami integracyjnymi, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych, oraz opiekuńczo-wychowawczych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane są WYŁĄCZNIE do absolwentów studiów podyplomowych „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”.
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe dr Dorota Dykalska-Bieck

tel. 725 991 121, e-mail: czr@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/36103/

studia_podyplomowe_terapia_i_edukacja_dzieci_i_mlodziezy_z_calosciowymi_zaburzeniami_rozwoju

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  – studia podyplomowe

2 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent uzyskuje kwalifikacje przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Studia adresowane są WYŁĄCZNIE do absolwentów studiów podyplomowych „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”.
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe dr Dorota Dykalska-Bieck

tel. 725 991 121, e-mail: stu@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/36109/

studia_podyplomowe_terapia_i_edukacja_dzieci_i_mlodziezy_specyficznymi_trudnosciami_w_uczeniu

Tutoring uzdolnień w edukacji – studia podyplomowe
3 semestry, 350 godz. dydaktycznych, w tym 20 godz. praktyk
uprawnienia/kwalifikacje formalne Absolwent studiów pierwszego stopnia  (licencjackich) lub drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z uczniem zdolnym
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe dr Anna Malenda

e-mail: pedama@ug.edu.plpsyalw@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/

33695/studia_podyplomowe_tutoring_uzdolnien_w_edukacji

Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju studia podyplomowe
3 semestry, 350 godz. dydaktycznych
uprawnienia/kwalifikacje formalne 1)      Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją rozwojową, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią) albo

2)      kwalifikacji do prowadzenia zajęć:

  • wczesnego wspomagania rozwoju
  • terapeutyczno-edukacyjnych (indywidualnych i grupowych)
  • edukacyjnych według programów nauczania na kolejnych etapach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, kształcenie ponadgimnazjalne) dla dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (w placówce i w warunkach domowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Absolwenci wyższych studiów (magisterskich lub licencjackich), którzy pracują lub przygotowują się do pracy w przedszkolach i szkołach (również integracyjnych), ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach i innych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w uczeniu się (np. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia) oraz całościowych zaburzeń rozwoju (np. autyzm).
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe dr Dorota Dykalska-Bieck

tel. 725 991 121; e-mail: psyedu@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/

33644/studia_podyplomowe_wczesne_wspomaganie_edukacja_i_terapia_dzieci_i_mlodziezy_z_zaburzeniami_rozwoju

Wiedza o Pomorzu – studia podyplomowe
2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Uzyskanie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia.

Wyłącznie dla osób posiadających prawo do wykonywania zawodu nauczyciela.

miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Marta Sitarz, mgr Katarzyna Gruzińska-Korneluk

tel. 58 523 41 41,  58 523 41 61

e-mail: politologia@ug.edu.pladmkgk@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/

33650/studia_podyplomowe_wiedzy_o_pomorzu

Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji studia podyplomowe
2 semestry, 209 godz. dydaktycznych
uprawnienia/kwalifikacje formalne Celem studiów jest przygotowanie kadr gotowych do podejmowania samodzielnego tworzenia i prowadzenia placówek wczesnej edukacji typu przedszkolnego, szkolnego i pozaszkolnego oraz nowatorskiego przekształcania ich dla realizacji funkcji innowacyjnych, aktywizującego, wykraczającego poza tradycyjne metody wspierania uczenia się i rozwoju dzieci.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoba posiadająca tytuł licencjata lub tytuł magistra (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych)
miejsce realizacji zajęć Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz

tel. 58 523 42 50, e-mail: pedkm@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/

44532/studia_podyplomowe_zakladanie_i_prowadzenie_alternatywnych_placowek_wczesnej_edukacji

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Arteterapia – studia podyplomowe
10 miesięcy;  400 godz. (200 teoria, 200 zajęcia praktyczne)
uprawnienia/kwalifikacje formalne uprawnienia do ubiegania się o certyfikat arteterapeuty,

terapeuta zajęciowy

adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników pedagog, psycholog, inne zawody, po studiach I lub II stopnia (licencjat, magisterium)
miejsce realizacji zajęć Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych

w Gdańsku, Akademia Muzyczna w Gdańsku

kontakt / informacje szczegółowe tel. 58 349 10 73

https://gumed.edu.pl/40784.html

Medyczny trener personalny – studia podyplomowe
2 semestry; 146 godz. wykładów, 113 ćwiczeń oraz 8 godz. seminariów
uprawnienia/kwalifikacje formalne Słuchacz nabędzie umiejętności z zakresu podstaw treningu w tym: programowania i kontroli aktywności fizycznej. Ponadto zdobędzie wiedzę dotyczącą planowania treningu terapeutycznego, nauczy się układać jadłospis i zapozna z marketingiem, przedsiębiorczością w tym zasadami prowadzenia działalności gospodarczej.
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników nauczyciel w-f; (studia I lub II stopnia)
miejsce realizacji zajęć Gdański Uniwersytet Medyczny
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58 349 12 81

https://gumed.edu.pl/40787.html

Psychologia Kliniczna – studia podyplomowe

10 miesięcy; 400 godz. wykładów

uprawnienia/kwalifikacje formalne wiedza teoretyczna  z czterech podspecjalności psychologii klinicznej: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego, psychologia kliniczna chorego somatycznie, neuropsychologia
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników psycholog, pedagog, inne zawody (tylko studia II stopnia, tj. magisterskie)
miejsce realizacji zajęć Gdański Uniwersytet Medyczny
kontakt / informacje szczegółowe tel. 58 349 10 73

https://psychologiakliniczna.gumed.edu.pl/

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Wychowanie Fizyczne dla nauczycieli  – studia podyplomowe

400 godz. w tym 60 godz. praktyki, 3 semestry

uprawnienia/kwalifikacje formalne Prowadzenie zajęć z WF we wszystkich typach szkół (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Nauczyciele przedmiotów innych niż WF (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: dr Iwona Bonisławska

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – studia podyplomowe
246 godzin, w tym 30 godz. praktyki, 2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Prowadzenie zajęć  gimnastyki korekcyjnej (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: dr Jolanta Zajt

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Żywienie wspomaganie dietetyczne w sporcie – studia podyplomowe
160 godzin, 2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne Przygotowanie do planowania żywienia i wspomagania dietetycznego dla potrzeb osób o zwiększonej aktywności fizycznej, nie posiadających problemów zdrowotnych powiązanych ze sposobem odżywiania się (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: prof. nadzw. dr hab. Robert Olek

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Trener przygotowania motorycznego – studia podyplomowe
210 godzin, 2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne planowanie, organizowanie i realizacja szeroko rozumianego procesu treningowego (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dyplom trenera przygotowania motorycznego)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: dr Krzysztof Byzdra

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Zarządzanie w sporcie – studia podyplomowe
240 godzin, 2 semestry
uprawnienia/kwalifikacje formalne zdobycie wiedzy z zakresu nowych trendów dotyczących profesjonalnego zarządzania w obszarze sportu odnoszącego się do podmiotów na nim funkcjonujących tj. klubów sportowych, infrastruktury wielofunkcyjnej, a także działalności z zakresu organizacji imprez masowych w szczególności o charakterze rekreacyjno-sportowym (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dyplom  menedżera sportu)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: dr Joanna Jedel

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Trener personalny  – kurs dokształcający
120 godz. + 30 godz. praktyki, 1 semestr
uprawnienia/kwalifikacje formalne Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem (zaświadczenie, dyplom trenera personalnego)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: dr Aleksandra Jażdżewska

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

Fitness – nowoczesne formy gimnastyki – kurs dokształcający

120 godz. + 30 godz. praktyki, 1 semestr

uprawnienia/kwalifikacje formalne Prowadzenie zajęć z grupowych form fitness (zaświadczenie)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników Osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe Pełnomocnik studiów: dr Aleksandra Jażdżewska

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

 Szachy – PIERWSZY RUCH podstawy gry w szachy i ich walory edukacyjne szkolenie
10 godz., 1 dzień
uprawnienia/kwalifikacje formalne przygotowanie do realizacji podstaw programowych – elementy gry w szachy (certyfikat)
adresaci i wymagania kwalifikacyjne dla uczestników osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne (złożenie kompletu wymaganych dokumentów)
miejsce realizacji zajęć AWFiS Gdańsk
kontakt / informacje szczegółowe

Pełnomocnik szkolenia – mgr Agnieszka Podbielska

Kontakt – Biuro UCEU

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369, biurouceu@awf.gda.pl)

http://uceu.awf.gda.pl/index.php?id=799

 

Brak komentarzy

Napisz komentarz