A+ A++ A+++
FRUG - Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Ssaki morskie – nauka i edukacja

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na bezpłatny 2-dniowy kurs szkoleniowy w zakresie biologii i ekologii ssaków morskich „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. Kurs organizowany jest w ramach projektu „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS”, programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020.

Celem kursu jest wsparcie Państwa w inspirowaniu młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie nauk ścisłych przyrodniczych – biologii morza. Dzięki kursowi  uczestnicy nabędą wiedzę o biologii i ekologii ssaków morskich oraz przetestują pakiety edukacyjne, stworzone przez zespół międzynarodowych ekspertów. Będzie to okazja by wziąć udział zarówno w zajęciach teoretycznych jak też praktycznych w połączeniu z wyjściem w teren.

Wszelkie niezbędne informacje o kursie dostępne są na stronach Fundacji oraz Stacji Morskiej w Helu.

Zaproszenie do pobrania

Zgłoszenia organizatorzy przyjmują do 31 lipca br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak komentarzy

Napisz komentarz