A+ A++ A+++

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Ministerstwo Energii zaprasza reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w II Edukacyjnym Forum Energetyki Jądrowej. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej.

szczegóły na stronie ME: zobacz

Chętni Dyrektorzy PDN, pracownicy merytoryczni i doradcy metodyczni zgłaszają się na adres: agnieszka.negadowska@me.gov.pl (tel. 22 693 47 42)
lub justyna.bracha-rutkowska@me.gov.pl (tel. 22 693 4630).

Brak komentarzy

Napisz komentarz