A+ A++ A+++
ore_logo

Rekrutacja autorów i redaktorów merytorycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach. Rekrutacja otwarta prowadzona jest dla 30 grup zawodowych, w każdej z nich wyłonione zostaną 3–4 osobowe zespoły.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Nabór autorów i redaktorów merytorycznych dla kolejnych 8 grup zawodów przeprowadzony będzie w trybie postępowania przetargowego. ORE zachęca
do śledzenia BIP. Ogłoszenie ukaże się w zakładce Zamówienia powyżej 30 tysięcy €.

ORE prowadzi również rekrutację trenerów spotkań z zespołami autorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach. W wyniku naboru zostanie zrekrutowanych 11 trenerów – jeden trener będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do jednej z 11 grup branżowych.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji upływa 3 maja 2017 roku o godzinie 23.59.

Brak komentarzy

Napisz komentarz