A+ A++ A+++
kuratorium Gdańsk

Informacja z Kuratorium Oświaty w związku z zagrożeniami w Internecie

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek

Miasta Gdańska, powiatu nowodworskiego i gdańskiego

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi zagrożeń w Internecie, w tym stwierdzonych przypadków samookaleczeń lub prób samobójczych
pod wpływem gry „Błękitny/Niebieski Wieloryb”, proszę Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zasady bezpiecznego zachowania uczniów w internetowej sieci.

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, proszę o podjęcie stosownych działań profilaktycznych wśród uczniów, mając na uwadze uwzględnienie zagadnień dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. Pożądanym kierunkiem jest przypominanie dzieciom/młodzieży, że zawsze jest możliwość rozwiązania ich problemów z pomocą rodziców i kadry pedagogicznej bez potrzeby szukania rozwiązań w Internecie.

W przypadku pozyskania informacji na temat ewentualnych pokrzywdzonych proszę
o dokonanie zgłoszenia do Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty
w Gdańsku na adres mailowy: ewaluacja@kuratorium.gda.pl ze wskazaniem: nazwy i adresu szkoły, rodzaju zdarzenia, daty powzięcia informacji o zdarzeniu przez szkołę, formy udzielonej pomocy.

 

Z poważaniem

Jerzy Wiśniewski

Dyrektor

Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego

KO w Gdańsku

Brak komentarzy

Napisz komentarz