Badania

wykres

Diagnoza stanu doradztwa w województwie pomorskim


Inne badania

 

Trendy na rynku pracy

  • Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy
    porp.pl/statystyki/wskazniki-monitorujace-rynek-pracy
  • Barometr zawodów. To systematyczne badanie prognozujące sytuację w zawodach. Prognozy powstają co roku dla każdego powiatu w Polsce. Tworzone są na podstawie opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach. Na stronie znaleźć można dane (mapki, listy zawodów) obrazujące jakie będą szanse na znalezienie pracy w danej profesji w różnych lokalizacjach.
    barometrzawodow.pl
    prognoza na rok 2017 – raport

Inne źródła informacji o rynku pracy i edukacji

Brak komentarzy

Napisz komentarz