• Wszystko
 • aplikacje dedykowane dla nauczycieli
 • badania edukacyjne
 • bezpieczeństwo
 • biblioteka i TIK
 • blog tematyczny
 • blog Zdrowy Pomorzanin
 • dla dyrektora
 • doradztwo zawodowe - aktualności
 • edukacja kulturalno-artystyczna
 • edukacja regionalna
 • edukacja wczesnoszkolna
 • egzamin ósmoklasisty
 • Forum Pomorskiej Edukacji
 • Granty KO (WZE)
 • historia i WOS
 • instytucje wspierające pracę szkoły
 • język polski
 • języki obce nowożytne
 • matematyka
 • Materiały - II Forum Pomorskiej Edukacji
 • Materiały - III Forum Pomorskiej Edukacji
 • Patronaty CEN
 • profilaktyka zintegrowana
 • przedmioty przyrodnicze
 • Regionalne projekty edukacyjne
 • szkolnictwo zawodowe
 • Uncategorized
 • wolontariat
 • Zbiór aktualnosci
 • zbiór programy

Samorząd Województwa Pomorskiego, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Politechnika Gdańska zapraszają uczniów i nauczycieli chętnych do udziału oraz współpracy w organizacji II edycji Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, która odbędzie się 22 września 2018 roku na Politechnice Gdańskiej. Podczas jednodniowej...

23 kwietnia 2018 roku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, gościło z wizytą studyjną grupę ukraińskich przedstawicieli nauczycieli, kierowników wydziałów oświaty oraz ośrodków metodycznych z obwodu odeskiego. Grupa liczyła 17 osób wraz z tłumaczem i opiekunem. Temat wizyty to „Zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym”. Podczas spotkania przedstawiono gościom...

W związku z Rokiem Ireny Sendlerowej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przedstawiło materiały edukacyjne, opracowane wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej. W materiałach znajdują się: 1.       Prezentacja życiorysu Ireny Sendlerowej – gotowy plik do prezentowania klasie 2.       Teksty materiały i źródła do prezentacji życiorysu – plik...

Na łamach nr 87 piszemy m.in. o edukacyjnych inicjatywach teatralnych, muzycznych i literackich, zmianach w przepisach prawa oświatowego, badaniach PISA oraz o traumie parentyfikacji. Przybliżamy też założenia regionalnego projektu Pomorskie Drogi do Niepodległej. Edukacja Pomorska nr 87: OTWÓRZ...

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku oraz Instytut Kaszubski zapraszają na promocję książki prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego pt. Wielokulturowe Pomorze. Wielokulturowy Gdańsk. Szkice z pogranicza. Publikacja omawia m.in. etniczne i kulturowe wspólnoty Pomorza oraz historyczne i współczesne oblicza kulturowe pomorskich subregionów. Książkę przedstawi dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.   spis treści: OTWÓRZ zaproszenie: ZOBACZ termin: 17 maja...

Zapraszamy nauczycieli historii, dyrektorów oraz nauczycieli-wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych z obszaru woj. pomorskiego, na konferencję przedmiotowo-metodyczną z cyklu pn. Pomorskie Drogi do Niepodległej. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom indywidualnego procesu włączania Pomorza w granice Odrodzonej Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1920. Wykład wprowadzający wygłosi prof. Cezary Obracht-Prondzyński...

Zapraszamy nauczycieli fizyki na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach "Zdolnych z Pomorza" podczas, którego uczestnicy poznają bezpłatne programy i aplikacje dostępne on-line, służące głównie do przechowywania materiałów (lub też ich udostępniania). Niektóre z nich umożliwiają także pracę na plikach w czasie rzeczywistym. Podczas...

Kuratorium Oświaty w Gdańsku zaprasza organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego na spotkanie, którego celem jest przypomnienie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zgłaszania i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym obowiązków organizatora wypoczynku, przedstawienie informacji na temat sposobów zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i...

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku zaprasza osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens: Facylitacja włączająca – warsztaty dla osób pracujących z grupami. termin: 9-10 czerwca 2018 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) miejsce: Gdańsk Zapisy odbywają się przy pomocy formularza...

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Słupsku zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych, chemików, matematyków, fizyków, biologów i nauczycieli informatyki na szkolenia realizowane w ramach Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorza, które podejmą temat: Jak skutecznie przygotować ucznia do konkursów? Szkolenia realizowane będą w Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Słupsku lub...

Szkoła Podstawowa nr 92 w Gdańsku zaprasza na IV Międzyszkolny Festiwal Nauki, w czasie którego uczniowie klas 3 i 4, zapoznają się z praktycznym zastosowaniem matematyki, fizyki, chemii, geografii, przyrody i informatyki! W programie: - warsztaty matematyczne, chemiczne i fizyczne, - pokazy i doświadczenia laboratoryjne, - obserwacje przyrodnicze, - zajęcia z...

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER organizuje spotkanie skierowane do nauczycieli, na pograniczu dydaktyki i nowych technologii.  Uczestnicy spotkania poznają różne rozwiązania wykorzystywane na co dzień w gdyńskim 17 Liceum Ogólnokształcącym. Wstęp wolny. Konieczna rejestracja. Tutaj dowiesz się, że: - Edukowanie i prowadzenie zajęć w oparciu o własne filmy –...

Jeśli posiadacie Państwo w swoich zbiorach książki w dobrym stanie adresowane do dzieci i młodzieży oraz "czytadła" dla dorosłych, PBW w Gdańsku zachęca do wzięcia udziału w akcji....

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia informuje, że rekrutacja do projektu pn. ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie pomorskim”, na terenie województwa pomorskiego ma charakter ciągły i będzie trwała do momentu zrekrutowania wszystkich grup. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo...