Języki obce nowożytne

  • Wszystko
  • baza wiedzy
  • język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
  • przydatne linki
  • szkolenia

W imieniu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (Koło przy Uniwersytecie Gdańskim) zapraszamy nauczycieli języków obcych na seminarium metodyczne: Ja jestem OK i Ty jesteś OK,...

Narzędziem pomocnym m.in. przy realizacji projektów międzynarodowych może być europejski kalendarz bieżącego roku szkolnego „The organization of school time In Europe. Primary and...

Do 6 listopada 2017 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać się do udziału w 15. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych „I Know...

Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w wojewódzkiej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego, koordynowanej przez p. Dorotę Niewiadomską. Spotkanie inauguracyjne sieci odbędzie...

Zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego ze wszystkich etapów edukacyjnych, z województwa pomorskiego na bezpłatne warsztaty pn: Jak zachwycić językiem niemieckim? Zabrać uczniów w kreatywną...

Zestaw informatorów o egzaminie ósmoklasisty, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 m.in. z języka obcego nowożytnego , są dostępna na stronie internetowej...

Zapraszamy do korzystania z propozycji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języków obcych nowożytnych. Aktualna oferta naszej placówki, sukcesywnie uzupełniana o nowe szkolenia, jest dostępna...